Capó amb Marca QCapón con Marca Q

Els capons catalans amb Marca Q provenen d’estirps seleccionades de creixement lent. La castració d’aquests animals es realitza exclusivament de forma quirúrgica. D’altra banda la