Vedella amb Marca QTernera con Marca Q

Comparteix:

Picture of Como Pomona

Como Pomona

La carn de vedella emparada sota aquest distintiu de la Generalitat de Catalunya prové d’animals de races d’aptitud càrnia i creuaments, criats en explotacions destinades únicament a produir carn amb Marca Q.
Els animals entren a l’explotació amb una edat inferior als 2 mesos i en surten amb una edat inferior als 12 mesos per ser sacrificats en escorxadors homologats. Cada animal s’identifica individualment mitjançant un cròtal amb el logotip de la Marca Q.
Per alimentar-los s’utilitzen pinsos elaborats amb matèries primeres de qualitat com els cereals, lleguminoses, tortons oleaginosos, greix vegetal i complements vitamínico-minerals.
Per aconseguir la màxima qualitat de la carn, les canals se sotmeten a un procés de maduració de 4 dies com a mínim.La carne de ternera amparada bajo este distintivo de la Generalitat de Cataluña proviene de animales de razas de aptitud cárnica y cruzamientos, criados en explotaciones destinadas únicamente a producir carne con Marca Q.
Los animales entran a la explotación con una edad inferior a los 2 meses y salen con una edad inferior a los 12 meses para ser sacrificados en mataderos homologados. Cada animal se identifica individualmente mediante un crotal con el logotipo de la Marca Q.
Para alimentarlos se utilizan piensos elaborados con materias primeras de calidad como los cereales, leguminosas, tortones oleaginosos, grasa vegetal y complementos vitamínico-minerales.
Para conseguir la máxima calidad de la carne, los canales se someten a un proceso de maduración de 4 días como mínimo.

Comparteix:

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles Relacionats