Vedella amb Marca QTernera con Marca Q

La carn de vedella emparada sota aquest distintiu de la Generalitat de Catalunya prové d’animals de races d’aptitud càrnia i creuaments, criats en explotacions destinades