DOP Avellana de ReusDOP Avellana de Reus

La zona de producció de les avellanes és constituïda pels termes municipals de les comarques del Baix Camp, l’Alt Camp, el Tarragonès, el Priorat, la