Pets de monjaPets de monja

Són unes galetes que foren creades per un pastisser italià afincat a Barcelona. Per la seva forma, el pastisser li donà el nom de “petto