[:ca]Lleida inicia aquest febrer els estudis universitaris de sommelier[:es]Lleida inicia este febrero los estudios universitarios de sumiller[:]

Comparteix:

Picture of Como Pomona

Como Pomona

170119somelier

[:ca]Després d’intentar-ho el curs passat, la persistència del sommelier Xavier Ayala tindrà recompensa i Lleida tindrà un primer curs d’Especialista Universitari en Sommelier. Tot i que els estudis de Sommelier no són oficials i l’ofici s’entén com una especialització del cambrer o responsable de sala, diferents escoles professionals o centres universitaris ofereixen cursos o formacions amb diferent durada i crèdits; però, amb programes similars.

El Centre de Formació Continuada de la Universitat de Lleida impartirà aquest curs d’especialització entre finals de febrer i finals de juliol. El cost és de 1800 euros, el grup d’alumnes no superarà els 25 alumnes i estarà coordinat pel mateix Xavier Ayala, segons explica la mateixa web del centre formatiu de la UdL. Per accedir a aquest curs cal una formació prèvia en hostaleria o turisme i es requereix les titulacions de Cicle Formatiu de grau superior en Direcció de Cuina o Direcció de Serveis; Cicle formatiu de grau mitjà de Cuina i gastronomia o Serveis de restauració; tècnics en forneria, pastisseria i confiteria, elaboració de productes alimentaris; o Tècnic superior en gestió d’allotjament turístic, segons indica la fitxa d’aquest curs.

El reconegut sommelier Ferran Centelles o l’enòleg Agustí Torelló, són dos dels professors que configuren l’equip docent. Entre bodeguers, sommeliers, enòlegs i diferents professionals del vi també donaran classe, entre altres, Francesc Teulé, Gregori Albareda, Isabelle Moren, Ivà Gallego, Jaume Pujol, Joan Anguera, Joan Asens, Jordi Graell, Jordi Melendo, José Alonso, Juanjo Cerezuela, Judith Badia, Mari Paz Romero, Patri Morillo, Pep Aguilar, Pol Turull, Ramiro Gutiérrez, Ricard Rofes, Sara Pérez, Sergi Garcia, Sergi Montalà, Tomàs Cusiné, Toni Bru o Toni Lara.

A més a més de la formació en el tast professional de vins, el programa inclou l’estudi de la Viticultura per “conèixer el cicle anual de la producció de raïm, identificar les diferències entre els diferents tipus de raïm i valorar els factors de qualitat d’una vinya”; i l’Enologia per “identificar els components del vi, conèixer les transformacions que es produeixen en les diferents vinificacions i conscienciar de la relació elaboració -qualitat del producte final”.

Els participants també estudiaran Geografia Vinícola Nacional i Internacional per descriure i caracteritzar els vins més representatius d’Espanya, França, Itàlia, Alemanya, Califòrnia, Xile, Argentina, Austràlia, Àustria, Est d’Europa, Àfrica, etc. Així també s’estudiarà la procedència i elaboració de productes, vins especials, licors i destil·lats. La tecnologia de servei i la gestió de la compravenda i emmagatzematge del vi seran altres assignatures importants.

L’Associació de Sommeliers de Catalunya compta a Lleida amb un grup d’una trentena de professionals, dels quals la meitat, aproximadament, ha rebut una formació específica de sommelier.[:es]Después de intentarlo el curso pasado, la persistencia del sumiller Xavier Ayala tendrá recompensa y Lleida tendrá un primer curso de Especialista Universitario en Sommelier. Aunque los estudios de Sommelier no son oficiales y el oficio se entiende como una especialización del camarero o responsable de sala, diferentes escuelas profesionales o centros universitarios ofrecen cursos o formaciones con diferente duración y créditos; pero, con programas similares.

El Centro de Formación Continua de la Universidad de Lleida impartirá este curso de especialización entre finales de febrero y finales de julio. El coste es de 1800 euros, el grupo de alumnos no superará los 25 alumnos y estará coordinado por el mismo Xavier Ayala, según explica la propia web del centro formativo de la UdL. Para acceder a este curso hay una formación previa en hostelería o turismo y se requiere las titulaciones de Ciclo Formativo de grado superior en Dirección de Cocina o Dirección de Servicios; Ciclo formativo de grado medio de Cocina y gastronomía o Servicios de restauración; técnicos en panadería, pastelería y confitería, elaboración de productos alimenticios; o Técnico superior en gestión de alojamiento turístico, según indica la ficha de este curso.

El reconocido sumiller Ferran Centelles o el enólogo Agustí Torelló, son dos de los profesores que configuran el equipo docente. Entre bodegueros, sumilleres, enólogos y diferentes profesionales del vino también darán clase, entre otros, Francisco Teulé, Gregori Albareda, Isabelle Moren, Ivà Gallego, Jaume Pujol, Joan Anguera, Joan Asens, Jordi Graell, Jordi Melendo, José Alonso, Juanjo Cerezuela, Judith Badia, Mari Paz Romero, Patri Morillo, Pep Aguilar, Pol Turull, Ramiro Gutiérrez, Ricard Rofes, Sara Pérez, Sergi Garcia, Sergi Montalà, Tomàs Cusiné, Toni Moreno o Toni Lara.

Además de la formación en la cata profesional de vinos, el programa incluye el estudio de la Viticultura para “conocer el ciclo anual de la producción de uva, identificar las diferencias entre los diferentes tipos de uva y valorar los factores de calidad de una viña”; y la Enología para “identificar los componentes del vino, conocer las transformaciones que se producen en las diferentes vinificaciones y concienciar de la relación elaboración -calidad del producto final”.

Los participantes también estudiarán Geografía Vinícola Nacional e Internacional para describir y caracterizar los vinos más representativos de España, Francia, Italia, Alemania, California, Chile, Argentina, Australia, Austria, Este de Europa, África, etc. Así también se estudiará la procedencia y elaboración de productos, vinos especiales, licores y destilados. La tecnología de servicio y la gestión de la compraventa y almacenamiento del vino serán otras asignaturas importantes.

La Asociación de Sumilleres de Cataluña cuenta en Lleida con un grupo de una treintena de profesionales, de los que la mitad, aproximadamente, ha recibido una formación específica de sumiller.[:]

Comparteix:

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles Relacionats