[:ca]La Guinelle, l’art del bon vinagre artesanal amb vins de Banyuls[:es]La Guinelle, el arte del buen vinagre artesanal con vinos de Banyuls[:en]La Guinelle, the art of good handmade vinegar with Banyuls wines[:]

Comparteix:

Como Pomona

Como Pomona

170922Lefort

[:ca]Natalie Lefort, de la vinagreria Le Guinelle, porta dinou anys, des de 1999, fent vinagre natural envoltada de muntanya i vinya a Cosprons, nucli del municipi de Port- Vendres a la Costa Vermella del departament francès dels Pirineus Orientals. Ara fa tres anys que també es fa el seu propi Banyuls per fer-se vinagre de qualitat. “Si el vi és bo, el vinagre serà bo”, assegura Natalie.

“Per mi, diu Lefort, un bon vinagre és aquell que té un bon gust i una acidesa agradable. En el cas d’altres vinagres industrials, el gust és molt diferent. Busquen el punt àcid, o el punt àcid amb una mica de sucre. Els nostres vinagres tenen tot el gust del vi i la fruita amb el que estan fets”, explica Lefort. I és que aquesta artesana utilitza el vi de Banyuls per a moltes de les seves elaboracions. Amb un equip de quatre treballadors, aquesta vinagreria inicia tots els matins la seva activitat netejant les bótes que es troben a cel obert, per evitar que es facin malbé pel sol o la tramuntana.

Entre els diferents productes, tastem un vinagre molt fruitat fet amb Banyuls Le Rimage, una garnatxa negra sense fusta. Tot seguit, passem a un vinagre blanc fet amb garnatxa gris del celler Vial-Magneres, els primers que van elaborar Banyuls blanc el 1986. El resultat és un vinagre molt cítric i perfumat.Amb un Banyuls més tradicional amb molta fusta i oxidat al sol (fet amb garnatxa blanca, negre i gris), Lefort elabora un vinagre ric en nous, altres fruites seques… “Fins i tot, després de viatjar a Emillia Romagna, el 2005, vam elaborar unes poques ampolles d’un vinagre estil Mòdena, del què amb 120 litres de vi vam obtenir 3 litres de vinagre, tot un experiment que va durar dotze anys”, explica Natalie.

Així, amb totes aquestes referències i litres que fan, fins i tot per encàrrec de cellers que volen tenir el seu vinagre, la vinagreria Le Guinelle elabora uns 20.000 litres de forma artesanal. I es pot visitar de dilluns a divendres, entre les 9.00 i les 12 hores; o entre les 15.00 i les 10.00 hores. Si demaneu per la Sandrine Dedieu, us podran fer la visita en castellà.[:es]Natalie Lefort, de la vinagrería Le Guinelle, lleva diecinueve años, desde 1999, elaborando vinagre natural rodeada de montaña y viña a Cosprons, núcleo del municipio de Port-Vendres en la Costa Roja del departamento francés de los Pirineos Orientales. Hace tres años que también se elabora su propio Banyuls para elaborarse vinagre de calidad. “Si el vino es bueno, el vinagre será bueno”, asegura Natalie.

“Para mí, dice Lefort, un buen vinagre es el que tiene un buen gusto y una acidez agradable. En el caso de otros vinagres industriales, el sabor es muy diferente. Buscan el punto ácido, o el punto ácido con un poco de azúcar. Nuestros vinagres tienen todo el sabor del vino y la fruta con el que están hechos “, explica Lefort. Y es que esta artesana utiliza el vino de Banyuls para muchas de sus elaboraciones. Con un equipo de cuatro trabajadores, inicia todas las mañanas su actividad limpiando las botas que se encuentran a cielo abierto, para evitar que se estropeen por el sol o la tramontana.

Entre los diferentes productos, probamos un vinagre muy afrutado hecho con Banyuls Le Rimage, una garnacha tinta sin madera. A continuación, pasamos a un vinagre blanco hecho con garnacha gris de la bodega Vial-Magna, los primeros que elaboraron Banyuls blanco en 1986. El resultado es un vinagre muy cítrico y perfumado. Con un Banyuls más tradicional con mucha madera y oxidado en el sol (hecho con garnacha blanca, negro y gris), Lefort elabora un vinagre rico en nueces, otros frutos secos … “Incluso, después de viajar a Emillia Romagna, en 2005, elaboramos unas pocas botellas de un vinagre estilo Módena, del que con 120 litros de vino obtuvimos 3 litros de vinagre, todo un experimento que duró doce años”, explica Natalie.

Así, con todas estas referencias y litros que hacen, incluso por encargo de bodegas que quieren tener su vinagre, la vinagrería Le Guinelle elabora unos 20.000 litros de forma artesanal. Y se puede visitar de lunes a viernes, entre las 9.00 y las 12 horas; o entre las 15.00 y las 10.00 horas. Si se pregunta por Sandrine Dedieu, le podrán hacer la visita en castellano.[:en]Natalie Lefort, from the Le Guinelle vineyard, has been working for nineteen years since 1999, producing natural vinegar surrounded by mountains and vineyards in Cosprons, the heart of the town of Port-Vendres on the Red Coast of the French department of the Pyrenees-Orientales. Three years ago, his own Banyuls was also made to produce quality vinegar. “If the wine is good, the vinegar will be good,” says Natalie.

“For me,” says Lefort, “a good vinegar is one that has a good taste and a pleasant acidity”. In the case of other industrial vinegars, the taste is very different. Look for the acid point, or the acid point with a little sugar “Our vinegars have all the flavor of the wine and the fruit with which they are made,” explains Lefort. And it is that this artisan uses the wine of Banyuls for many of its elaborations. With a team of four workers, he starts his activity each morning cleaning the barrels that are in the open air, to avoid that they are marred by the sun or the tramontana.

Among the different products, we tried a very fruity vinegar made with Banyuls Le Rimage, an inked wood grenache. We then proceeded to a white vinegar made with gray grenadier from the Vial-Magna winery, the first that produced white Banyuls in 1986. The result is a very citric and fragrant vinegar. With a more traditional Banyuls with lots of wood and oxidized in the sun (made with white, black and gray garnacha), Lefort makes a vinegar rich in nuts, other nuts … “Even after traveling to Emillia Romagna in 2005 , we made a few bottles of a vinegar style Modena, with 120 liters of wine obtained 3 liters of vinegar, an experiment that lasted twelve years, “explains Natalie.

Thus, with all these references and liters that make, even by order of wineries that want to have their vinegar, Le Guinelle vinagreria elaborates about 20,000 liters in an artisan way. And it can be visited from Monday to Friday, between 9.00 and 12 noon; or between 3 pm and 10 am. If you ask for Sandrine Dedieu, you can do the visit in Spanish.[:]

Comparteix:

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles Relacionats