[:ca] La Cambra de Lleida organitza Pirineus Gourmet amb productors i distribuïdors d’Andorra, Girona i França[:es]La Cámara de Lleida organiza Pirineus Gourmet con productos y distribuidores de Andorra, Gerona y Francia[:en]The Lleida Chamber organizes Pirineus Gourmet with products and distributors from Andorra, Girona and France[:]

Comparteix:

Picture of Como Pomona

Como Pomona

170302gurmet

[:ca]La Cambra de Comerç de Lleida organitza la trobada agroalimentària Pirineus Gourmet el proper dia 22 de març al Palau de Congressos de La Llotja. Sota el lema “Fem xarxa, Fem negoci”, i en el marc del projecte europeu CCI PirineusMed creat per les Cambres de Comerç de Lleida, Andorra, Girona i Perpinyà, dins del programa europeu Interreg V-Poctefa, cofinançat pel FEDER.

Els organitzadors convoquen productors, distribuïdors, grans superfícies, supermercats locals, botigues especialitzades i canal Horeca amb l’objectiu de potenciar la cooperació transfronterera. D’aquesta manera, Pirineus Gourmet obre les portes i pretén facilitar la creació de noves relacions empresarials i comercials, alhora que vol impulsar els fluxos comercials dels agents del sector gourmet a banda i banda dels Pirineus.

CCI PirineusMed s’adreça especialment a les pimes, als autònoms i a les microempreses a les quals facilitarà assessorament, agendes comercials i informació per accedir al finançament de noves relacions, entre altres coses.

Programa
http://www.ccipirineusmed.com/uploads/agenda/pgourmet2017.pdf
Condicions
http://www.ccipirineusmed.com/uploads/agenda/cpgourmet2017.pdf
Inscripció Gratuïta
http://www.ccipirineusmed.com/gourmet2017[:es]La Cámara de Comercio de Lleida organiza el encuentro agroalimentario Pirineos Gourmet el próximo día 22 de marzo en el Palacio de Congresos de La Llotja. Bajo el lema “Hagamos red, Hagamos negocio”, y en el marco del proyecto europeo CCI PirineusMed creado por las Cámaras de Comercio de Lleida, Andorra, Girona y Perpiñán, dentro del programa europeo Interreg V-Poctefa, cofinanciado por el FEDER.

 
Los organizadores convocan a productores, distribuidores, grandes superficies, supermercados locales, tiendas especializadas y canal Horeca con el objetivo de potenciar la cooperación transfronteriza. De esta manera, Pirineos Gourmet abre las puertas y pretende facilitar la creación de nuevas relaciones empresariales y comerciales, a la vez que quiere impulsar los flujos comerciales de los agentes del sector gourmet a ambos lados de los Pirineos.

CCI PirineusMed se dirige especialmente a pymes, autónomos y microempresas a las que facilitará asesoramiento, agendas comerciales e información para acceder a la financiación de nuevas relaciones, entre otras cosas.

Programa
http://www.ccipirineusmed.com/uploads/agenda/pgourmet2017.pdf
Condicions
http://www.ccipirineusmed.com/uploads/agenda/cpgourmet2017.pdf
Inscripció Gratuïta
http://www.ccipirineusmed.com/gourmet2017[:en]The Lleida Chamber of Commerce organizes an agri-food meeting called Pirineus Gourmet on 22 March at La Llotja Conference Hall. Under the motto “Let’s do network, Let’s do business”, and within the framework of the European CCI PirineusMed project, which was created by the Chambers of Commerce of Lleida, Andorra, Girona and Perpignan, within the European Interreg V-Poctefa program co-financed by the ERDF.

The organizers convene on producers, distributors, both large and local supermarkets, specialty shops and the Horeca channel with the aim of promoting cross-border cooperation. In this way, Pirineus Gourmet aims to facilitate the creation of new business and commercial relationships, while also promoting the commercial flows of agents from the gourmet sector on both sides of the Pyrenees.

CCI PirineusMed is especially aimed at SMEs, self-employed and micro-enterprises, which will provide advice, business agendas and information to access new business financing, among other things.

Program
http://www.ccipirineusmed.com/uploads/agenda/pgourmet2017.pdf
Conditioners
http://www.ccipirineusmed.com/uploads/agenda/cpgourmet2017.pdf
Free Enrollment
http://www.ccipirineusmed.com/gourmet2017 [:]

Comparteix:

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles Relacionats