[:ca]Esteve Cantos: al migdia es pot fer una proposta de 9 euros[:es]Esteve Cantos: a mediodía puede hacerse una propuesta de 9 euros[:en]Esteve Cantos: at midday, a proposal of 9 euros can be made[:]

Comparteix:

Picture of Como Pomona

Como Pomona

171027EsteveCantos

[:ca]Esteve Cantos ho té molt clar: “al migdia, el que volem és treballar, i es pot fer un entrant amb amanida o crema; més un arròs, peix o carn; i postres per 9 euros. Les nits i els cap de setmana, l’oferta ha de ser més gastronòmica i satisfactòria per a tots. És normal que el preu en temps de lleure sigui diferent. Tots hem de viure i el comensal ho agraeix.”

Des de l’obertura del Txoko Gastrobar, fa uns mesos a Pardinyes, l’Esteve –un cuiner jove però amb una important trajectòria en els fogons lleidatans– ha apostat per la fórmula del plat del dia. Un plat principal fixo que convida a dinar “de diari” a un preu molt econòmic, sense renúncia a escollir un entrant entre els pinxos de la barra, una crema o una amanida. Els plats del dia també s’adapten al comensal amb l’elecció d’un arròs, un peix o una carn. Les postres i una copa de vi, aigua o cervesa, també estan incloses.

D’altra banda, a la nit o els caps de setmana, Cantos completa l’oferta gastronòmica de tapes i racions del Txoko Gastrobar, amb un menú que s’obre amb tres entrants per compartir (amanida, ous trencats amb pernil i caragols); un segon, a escollir entre Lluç estil Orio, Costella de porc Duroc amb mostassa i mel o “Chuletón” Sargaire de 500 grams. L’especialitat del País Basc, Panxineta, són les postres del menú de cap de setmana i nits que inclou aigua i vi i té un preu de 25 euros.“Una altra de les ofertes que té molta acceptació, és el “pintxo-pote” dels dijous vespre: pintxo i vi per 2 euros”, explica Esteve Cantos.

[:es]Esteve Cantos lo tiene muy claro: “al mediodía, lo que queremos es trabajar, y se puede hacer un entrante con ensalada o crema; más un arroz, pescado o carne; y postre por 9 euros. Las noches y los fines de semana, la oferta debe ser más gastronómica y satisfactoria para todos. Es normal que el precio en tiempo de ocio sea diferente. Todos hemos de vivir y el comensal lo agradece.”

Desde la apertura del Txoko Gastrobar, hace unos meses en Pardinyes, Esteban -un cocinero joven pero con una importante trayectoria en los fogones leridanos- ha apostado por la fórmula del plato del día. Un plato principal fijo en que invita a comer “de diario” a un precio muy económico, sin renunciar a escoger un entrante entre los pinchos de la barra, una crema o una ensalada. Los platos del día también se adaptan al comensal con la elección de un arroz, un pescado o una carne. Los postres y una copa de vino, agua o cerveza, también están incluidas.

Por otra parte, por la noche o los fines de semana, Cantos completa la oferta gastronómica de tapas y raciones del Txoko Gastrobar, con un menú que se abre con tres entrantes para compartir (ensalada, huevos rotos con jamón y caracoles); un segundo, a elegir entre Merluza estilo Orio, Chuleta de cerdo Duroc con mostaza y miel o “Chuletón” Sargaire de 500 gramos. La especialidad del País Vasco, Panxineta, son los postres del menú de fin de semana y noches que incluye agua y vino y tiene un precio de 25 euros. “Otra de las ofertas que tiene mucha aceptación, es el” pintxo-pote “de los jueves noche: pincho y vino por 2 euros”, explica Esteve Cantos.

[:en]Esteve Cantos is very clear: “at midday, we want to work, and you can make an entree with salad or cream, plus rice, fish or meat, and dessert for 9 euros.” At nights and weekends, the offer must be more gastronomic and satisfying as many as possible, it is normal in leisure time to be different, we all have to live and the diner appreciates it.”

Since the opening of the Txoko Gastrobar, a few months ago in Pardinyes, Esteban -a young chef with an important career in Lleida- has opted for the formula of the dish of the day. A fixed main course that invites you to eat “daily” at a very affordable price, without giving up choosing an entree between the bar snacks, a cream or a salad. The dishes of the day are also adapted to the diner with the choice of rice, fish or meat. Desserts and a glass of wine, water or beer are also included.

On the other hand, at night or on weekends, Cantos completes the gastronomic offer of tapas and rations from Txoko Gastrobar, with a menu that opens with three appetizers to share (salad, broken eggs with ham and snails); a second course, to choose between Hake Orio style, pork chop Duroc with mustard and honey or “Chuletón” Sargaire of 500 grams. The specialty of the Basque Country, Panxineta, are the desserts at the weekend menu and evenings that includes water and wine and has a price of 25 euros. “Another of the proposals that has a lot of acceptance, is the” pintxo-pot “on Thursday night: skewer and wine for 2 euros,” explains Esteve Cantos.

[:]

Comparteix:

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles Relacionats