Els vins catalans incrementen la seva presència a EspanyaLos vinos catalanes incrementan su presencia en España

Comparteix:

Como Pomona

Como Pomona

Segons les dades de consum relatives al mercat espanyol durant el període de setembre de 2012 a setembre de 2013, el conjunt de les 11 denominacions d’origen vitivinícoles de Catalunya augmenten la seva participació un 0,3% i assoleixen una xifra del 6,4%, la qual cosa les situa en el 5è lloc del rànquing.
Cal destacar que aquest increment del 0,3% per assolir el 6,4% és el augment més gran que es produeix en les 10 primeres posicions del mercat espanyol.
Pel que fa a les dades del mercat de Catalunya, l’increment de quota és del 0,7%, cosa que suposa aconseguir una participació del 29,6% i comporta ocupar el segon lloc a només 3 punts del primer.
En els darrers tres anys i pel que fa als períodes interanuals estudiats, la posició que ocupa el primer lloc ha perdut un 3,3% de quota i el conjunt de les DO de Catalunya ha augmentat un 1,1% la seva participació.
Valorant les dades per canals d’Alimentació i Hostaleria, en el canal d’Alimentació s’assoleix per primer cop la posició de lideratge amb una participació del 30,5%.

Según los datos de consumo relativos al mercado español durante el periodo de septiembre de 2012 a septiembre de 2013, el conjunto de las 11 denominaciones de origen vitivinícolas de Cataluña aumentan su participación un 0,3% y alcanzan una cifra del 6,4 %, lo que las sitúa en el 5 º puesto del ranking.
Cabe destacar que este incremento del 0,3% para alcanzar el 6,4 % es el mayor aumento que se produce en las 10 primeras posiciones del mercado español.
En cuanto a los datos del mercado de Cataluña, el incremento de cuota es del 0,7 %, lo que supone alcanzar una participación del 29,6% y supone ocupar el segundo lugar a sólo 3 puntos del primero.
En los últimos tres años y con respecto a los períodos interanuales estudiados, la posición que ocupa el primer lugar ha perdido un 3,3% de cuota y el conjunto de las DO de Cataluña ha aumentado un 1,1 % su participación.
Valorando los datos por canales de Alimentación y Hostelería, en el canal de Alimentación alcanza por primera vez la posición de liderazgo con una participación del 30,5 %

Comparteix:

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles Relacionats