[:ca]Costers del Sió vinifica en trull de pedra del segle XI 4.000 quilos de Garnatxa i Syrah[:es]Costers del Sió vinifica en almazara de piedra del siglo XI 4.000 kilos de Garnacha y Syrah[:en]Costers of Sió vinifies 4,000 kilos of Garnacha and Syrah in an 11th century stone mill [:]

Comparteix:

Picture of Como Pomona

Como Pomona

171005costersio

[:ca]La família Porcioles Buixó, propietaris del celler Costers del Sió, ha iniciat avui la vinificació natural i espontània de 4.000 quilos de Garnatxa i Syrah en un dels trulls de pedra del segle XI que van trobar i recuperar ara fa quatre anys. Els responsables del celler, els germans José María i Juan Porcioles, estimen que d’aquesta anyada 2017 podran treure unes 3.500 ampolles del Finca Sios que es va presentar l’any passat amb la seva primera anyada 2014.

Juan, responsable comercial del celler, considera “que la qualitat del raïm d’aquest 2017 ens ha permès tornar a fer el Finca Siós que ja es va vinificar el 2014 i 2015, però no en 2016”. “La bona acollida d’aquest vi de fermentació espontània amb els llevats naturals de la pedra i l’ambient, ens ha recompensat l’esforç de la seva elaboració”, puntualitza Juan.

Per la seva banda, José María, responsable de la producció agrària de la Finca Flix, considera que “l’elaboració d’un vi com el Finca Siós, en permet recuperar i conservar un patrimoni cultural com aquests trulls de pedra de l’Edat Mitjana”.

Valvanera Martínez de Toda, l’enòloga de la casa, ha elogiat el comportament de la Garnatxa i la Syrah en la finca i ha explicat que “el raïm fermentarà, a partir d’avui dijous, dia 5 d’octubre, durant uns sis dies a temperatura natural entre 25 i 27 graus als trulls de pedra. Una vegada finalitzi la fermentació a la pedra, el Finca Siós 2017 farà la fermentació malolàctica de forma espontània en dipòsits d’innox. Posteriorment entrarà en bótes de roure de 500 litres de segon ús entre 10 i 12 mesos, arrodonint-se un cop dins de la botella durant un període d’entre 6 i 12 mesos”.

El Celler Costers del Sió, ubicat a la partida de Flix, hereta molta tradició i història, ja que ocupa les antigues quadres i reserva de caça dels Comtes d’Urgell, entre els termes de La Sentiu i Montgai. La finca de més de 700 hectàrees, propietat de la família Porcioles-Buixó, constitueix un projecte integral amb un perfecte equilibri ecològic que combina la vinya amb altres cultius com oliveres i cereals amb la seva pròpia ramaderia ovina i bovina i un vedat de caça. Té 80 hectàrees dedicades al cultiu de cep per elaborar exclusivament vins de Denominació d’Origen Costers del Segre. Un projecte vitivinícola destinat a aconseguir vins d’alta qualitat, amb tots els matisos, que aquesta ribera, pels seus sòls i microclima, pot oferir. A la finca es cultiven una àmplia gamma de varietats com l’Ull de Llebre, Garnatxa, Syrah, Pinot Noir, Petit Verdot o Cabernet Sauvignon, entre les negres, i Chardonay, Viognier, o Muscat, entre les blanques.

Fotografia ©Alexandra Balaguer[:es]La familia Porcioles Buixó, propietarios de la bodega Costers del Sió, ha iniciado hoy la vinificación natural y espontánea de 4.000 kilos de Garnacha y Syrah en uno de los lagares de piedra del siglo XI que encontraron y recuperaron hace cuatro años. Los responsables de la bodega, los hermanos José María y Juan Porcioles, estiman que de esta añada 2,017 podrán sacar unas 3.500 botellas de Finca Siós que se presentó el año pasado con su primera añada 2014.

Juan, responsable comercial de la bodega, considera “que la calidad de la uva de este 2017 nos ha permitido volver a hacer el Finca Siós que ya se vinificó en 2014 y 2015, pero no en 2016”. “La buena acogida de este vino de fermentación espontánea con las levaduras naturales de la piedra y el ambiente, nos ha recompensado el esfuerzo de su elaboración”, puntualiza Juan.

Por su parte, José María, responsable de la producción agraria de la Finca Flix, considera que “la elaboración de un vino como el Finca Siós, permite recuperar y conservar un patrimonio cultural como estos lagares de piedra de la Edad media”.

Valvanera Martínez de Toda, la enóloga de la casa, ha elogiado el comportamiento de la Garnacha y la Syrah en la finca y ha explicado que “la uva fermentará, a partir de hoy jueves, día 5 de octubre, durante unos seis días a temperatura natural entre 25 y 27 grados en las almazaras de piedra. Una vez finalice la fermentación a la piedra, el Finca Siós 2,017 hará la fermentación maloláctica de forma espontánea en depósitos de innox. Posteriormente entrará en barricas de roble de 500 litros de segundo uso entre 10 y 12 meses, redondeándose una vez dentro de la botella durante un período de entre 6 y 12 meses”.

La Bodega Costers del Sió, ubicada en la partida de Flix, hereda mucha tradición e historia, ya que ocupa las antiguas cuadras y reserva de caza de los Condes de Urgell, entre los términos de La Sentiu y Montgai. La finca de más de 700 hectáreas, propiedad de la familia Porcioles-Buixó, constituye un proyecto integral con un perfecto equilibrio ecológico que combina la viña con otros cultivos como olivos y cereales con su propia ganadería ovina y bovina y un coto de caza. Tiene 80 hectáreas dedicadas al cultivo de vid para elaborar exclusivamente vinos de Costers del Segre. Un proyecto vitivinícola destinado a conseguir vinos de alta calidad, con todos los matices, que esta ribera, por sus suelos y microclima, puede ofrecer. En la finca se cultivan una amplia gama de variedades como Tempranillo, Garnacha, Syrah, Pinot Noir, Petit Verdot o Cabernet Sauvignon, entre las negras, y Chardonay, Viognier, o Muscat, entre las blancas.

Fotografía ©Alexandra Balaguer[:en]The Porcioles Buixó family, owners of Costers del Sió winery, started today the natural and spontaneous winemaking of 4,000 kilos of Garnacha and Syrah in one of the 11th-century stone mills found and recovered four years ago. Those responsible for the winery, José María and Juan Porcioles brothers, estimate that this year 2017 they will be able to remove some 3,500 bottles from the Siós Farm that was presented last year with their first 2014 auction.

Juan, commercial manager of the winery, considers “that the quality of the grape of this 2017 has allowed us to return to the Finca Siós that was already vinified in 2014 and 2015, but not in 2016”. “The good reception of this wine of spontaneous fermentation with the natural mills of stone and the environment has rewarded us the effort of its elaboration,” Juan points out.

On the other hand José María, responsible for the agricultural production of Finca Flix, considers that “the elaboration of a wine like Finca Siós, allows to recover and conserve a cultural heritage such as these stone trulls of the Middle Age”.

Valvanera Martínez de Toda, the oenologist of the house, praised the behavior of Garnacha and Syrah on the farm and explained that “the grapes will ferment, starting today Thursday, October 5, for about six days at natural temperature between 25 and 27 degrees on stone mills. Once the stone fermentation finishes, Finca Siós 2017 will make the malolactic fermentation spontaneously in innox deposits. Later, it will enter into 500 liter oak barrels second use between 10 and 12 months, rounding off in the bottle for a period of between 6 and 12 months. ”

Costers del Sió winery, located in the Flix departure, inherits a lot of tradition and history, as it occupies the old pictures and hunting reserves of the Urgell Earl, between the terminus of La Sentiu and Montgai. The property of more than 700 hectares, owned by the Porcioles-Buixó family, is an integral project with a perfect ecological balance that combines the vineyards with other crops such as olive groves and cereals with their own sheep and beef and a hunting ground. It has 80 hectares dedicated to the cultivation of strain to elaborate exclusively Costers del Segre Denomination of Origin wines. A wine-growing project aimed at achieving high quality wines, with all the nuances, that this bank, for its soils and microclimate, can offer. In the farm, a wide variety of varieties such as Tempranillo, Garnacha, Syrah, Pinot Noir, Petit Verdot or Cabernet Sauvignon, among blacks, and Chardonay, Viognier, or Muscat, are grown among the white ones.

Photo © Alexandra Balaguer[:]

Comparteix:

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles Relacionats