DO PrioratDO Priorat

El prestigi del Priorat és reconegut amb la màxima menció de qualitat: la denominació d’origen qualificada. La climatologia és brusca i extrema, amb oscil·lacions tèrmiques