Xolís del PallarsXolís del Pallars

L’àrea geogràfica del Pallars, ubicada al Pirineu lleidatà, té una antiga tradició agrícola i ramadera. Des de sempre, el Pallars ha estat un indret de