Formatge amb Marca QQueso con Marca Q

Els formatges amb Marca Q es comercialitzen per peces senceres, que poden ser tallades en els establiments de venda. S’expedeixen amb el distintiu de la