Vins de la Suïssa alemanya, la frescor desconegudaVinos de la Suiza alemana, el frescor desconocido

Comparteix:

Picture of Como Pomona

Como Pomona

Acidesa, mineralitat, frescor… vins d’alçada? A Suïssa no en tenen, d’altres. Amb prop de 15.000 hectàrees de vinya, abans de la fil·loxera ni havien cultivades prop de 35.000 cultivades, els suïssos fan vins frescos i rics en aromes que ja eren molt reconeguts pels ciutadans de l’Imperi Romà. Durant la Digital Wine Communications Conference (DWCC) 2014, celebrada al novembre a Montreux en vam conèixer un bon ventall representatiu i, en un posterior press trip per la Suïssa de parla alemanya, vam poder descobrir varietats i vins diferents amb molta personalitat com són els que provenen de les varietats Pinot Noir, Riesling Silvaner (també coneguda com a Müller-Thurgau), Räuschling o Completer. Altres varietats suïsses, amb menor presència als cantons alemanys són: Armigne, Arvine, Humagne, Cornalin, Gamanet, Humagne Rouge. Tot i la frescor del primer moment, la diversitat dels terrers locals (calcaris, argilosos, al·luvials, pissarres…) i els microclimes de les seves valls, defineixen els vins helvètics amb un fi equilibri entre mineralitat i tocs fruitats i florals, propis de les seves varietats.

La major part de la vinya suïssa, el 75 per cent, es concentra en els cantons de parla francesa amb la Chasselas, característica del vi Fendant, i la Pinot Noir, com a varietats més característiques de raïm blanc i negre, respectivament. La part italiana, rica en Merlots, representa menys del deu per cent de la producció. D’altra banda els diferents cantons de parla alemanya sumen més del 15 per cent del vi suís.
Acidez, mineralidad, frescura … vinos de altura? En Suiza no tienen otros. Con cerca de 15.000 hectáreas de viña, antes de la filoxera habían cultivadas cerca de 35.000. Los suizos hacen vinos frescos y ricos en aromas que ya eran muy reconocidos por los ciudadanos del Imperio Romano. Durante la Digital Wine Communications Conference (DWCC) 2014, celebrada en noviembre en Montreux, conocimos un buen abanico de vinos bastante representativo y, en un posterior press trip por la Suiza de habla alemana, pudimos descubrir variedades y vinos diferentes con mucha personalidad como son los que provienen de las variedades Pinot Noir, Riesling Silvaner (también conocida como Müller-Thurgau), Räuschling o Completer. Otras variedades suizas, con menor presencia en los cantones alemanes son: Armigne, Arvine, Humagne, Cornalin, Gamanet, Humagne Rouge. A pesar de la frescura del primer momento, la diversidad de los terrenos locales (calcáreos, arcillosos, aluviales, pizarras …) y los microclimas de sus valles, definen los vinos helvéticos con un fino equilibrio entre mineralidad y toques afrutados y florales, propios de sus variedades.

La mayor parte de la viña suiza, el 75 por ciento, se concentra en los cantones de habla francesa con la Chasselas, característica del vino Fendant, y la Pinot Noir, como variedades más características de uva blanca y negra, respectivamente. La parte italiana, rica en Merlot, representa menos del diez por ciento de la producción. Por otra parte los diferentes cantones de habla alemana suman más del 15 por ciento del vino suizo.

Comparteix:

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles Relacionats