[:ca]Torres, segon grup de Costers del Segre, presenta el celler Purgatori[:es]Torres, segundo grupo de Costers del Segre, presenta la bodega Purgatori[:en]Torres, second group of Costers del Segre, presents the Purgatori winery[:]

Comparteix:

Como Pomona

Como Pomona

_MG_8269

[:ca]Cellers Torres ha presentat avui dimarts, dia 12 de juny, el seu primer celler lleidatà, Purgatori, al terme de Juneda. Amb les 200 hectàrees de vinya a la finca L’Aranyó (Subzona Garrigues), i altres 128 hectàrees de vinya a la finca Sant Miquel de Tremp (subzona Pallars) Torres es consolida com a segon grup més gran de la DO Costers del Segre.

Miquel Torres Maczassek, cinquena generació de la Família Torres ha assegurat avui que “amb aquest nou celler, recuperem el passat vinícola d’aquesta finca històrica, en la qual durant molts anys s’havia elaborat vi. Volem retre homenatge a tots aquells que ens van precedir en aquest lloc, i en especial als primers habitants, els monjos que van saber veure el potencial vinícola d’aquesta terra”.

Així presentava Torres el seu nou i primer celler a la DO Costers del Segre, situat a l’històric Mas de l’Aranyó del s. XVIII, al cor de Les Garrigues (Lleida). Batejat amb el nom de Purgatori (tal com es coneixia el mas entre els monjos que allà eren destinats), el nou celler referma el projecte de Torres en aquesta zona de llarga tradició vitivinícola, que va iniciar fa gairebé vint anys amb l’adquisició d’una finca de 870 hectàrees.

Construït amb criteris d’eficiència energètica, el celler està plenament integrat en el paisatge i manté l’estètica de la masia original. És un espai funcional de 1.800 m², banyat amb llum natural a través de grans finestrals i en el qual s’han utilitzat materials nobles de proveïdors de la zona que imprimeixen elegància al celler. Disposa de 46 dipòsits de diferents mides i materials per a la fermentació i criança del vi; els de formigó són únics, ja que han estat fabricats amb una barreja de terra de la mateixa vinya amb la idea de potenciar l’expressió de procedència del vi. També compta amb una sala d’envelliment amb capacitat per a 400 bótes.

Com a homenatge als monjos de Montserrat que van habitar la masia a partir de l’any 1770 per conrear la terra i proveir la diòcesi d’aliments, el celler connecta amb l’antiga cava subterrània on aquests primers residents elaboraven i guardaven el seu vi. La Família Torres també ha rehabilitat part de l’edifici històric, convertint en sala de tast l’espai que els monjos probablement utilitzaven com a menjador.

El celler s’estrenarà amb la verema 2018 i es destinarà a l’elaboració del vi Purgatori, únic vi de Torres sota la DO Costers del Segre, i que s’elabora amb les varietats garnatxa i la carinyena.

Aquest és el cinquè celler de la Família Torres a Catalunya i se suma als tres del Penedès i al del Priorat. A Costers del Segre hi va arribar l’any 1999 i va reintroduir-hi el cultiu de la vinya. Avui, Torres compta amb 200 hectàrees de vinya ecològica, repartides entre la vall i els vessants que arriben als 550 metres en el punt més alt. Es tracta d’una vinya molt qualitativa gràcies al clima extrem, típicament continental, amb una gran amplitud tèrmica durant l’estiu. Això, i la falta d’aigua, afavoreixen una lenta maduració del raïm que dóna lloc a vins de gran intensitat aromàtica.

Pel seu clima extrem, la finca és també un excel·lent camp de proves per a l’experimentació de les varietats de raïm ancestrals que ha recuperat el grup en els últims trenta anys, i comprovar si són varietats, no només amb alt potencial enològic, sinó també resistents al canvi climàtic. D’entre totes elles, la gonfaus és una de les que millor s’ha adaptat a aquesta finca lleidatana i per la qual s’està apostant amb diverses plantacions experimentals.

[:es]Bodegas Torres ha presentado hoy martes, día 12 de junio, Purgatori, su primera bodega leridana en el término de Juneda. Con las 200 hectáreas de viñedo en la finca El Aranyó (Subzona Garrigues), y otras 128 hectáreas de viñedo en la finca San Miguel de Tremp (subzona Pallars) Torres se consolida como segundo grupo bodeguero más grande de la DO Costers del Segre.

Miguel Torres Maczassek, quinta generación de la Familia Torres ha asegurado hoy que “con esta nueva bodega, recuperamos el pasado vinícola de esta finca histórica, en la que durante muchos años se había elaborado vino. Queremos rendir homenaje a todos aquellos que nos precedieron en este lugar, y en especial a los primeros habitantes, los monjes que supo ver el potencial vinícola de esta tierra”.

Así presentaba Torres su nueva y primera bodega en la DO Costers del Segre, situada en el histórico Mas d’Aranyó del s.XVIII, en el corazón de Les Garrigues (Lleida). Bautizado con el nombre de Purgatorio (tal como era conocida la masía entre los monjes que allí eran destinados), la nueva bodega afianza el proyecto de Torres en esta zona de larga tradición vitivinícola, que inició hace casi veinte años con la adquisición de una finca de 870 hectáreas.

Construida con criterios de eficiencia energética, la bodega está plenamente integrada en el paisaje y mantiene la estética de la masía original. Es un espacio funcional de 1.800 m², bañado con luz natural a través de grandes ventanales y en el que se han utilizado materiales nobles de proveedores de la zona que imprimen elegancia a la bodega. Dispone de 46 depósitos de diferentes tamaños y materiales para la fermentación y crianza del vino; los de hormigón son únicos, ya que han sido fabricados con una mezcla de tierra de la misma viña con la idea de potenciar la expresión de procedencia del vino. También cuenta con una sala de envejecimiento con capacidad para 400 barricas.

Como homenaje a los monjes de Montserrat que habitaron la masía a partir de 1770 para cultivar la tierra y proveer la diócesis de alimentos, la bodega conecta con la antigua cava subterránea donde estos primeros residentes elaboraban y guardaban su vino. La Familia Torres también ha rehabilitado parte del edificio histórico, convirtiéndose en sala de cata el espacio que los monjes probablemente utilizaban como comedor.

La bodega se estrenará con la vendimia 2018 y se destinará a la elaboración del vino Purgatorio, único vino de Torres bajo la DO Costers del Segre, y que se elabora con las variedades garnacha y la cariñena.

Este es la quinta bodega de la Familia Torres en Cataluña y se suma a las tres del Penedés y a la del Priorat. A Costers del Segre llegó en 1999 y reintroducir el cultivo de la vid. Hoy, Torres cuenta con 200 hectáreas de viñedo ecológico, repartidas entre el valle y las laderas que llegan a los 550 metros en el punto más alto. Se trata de una viña muy cualitativa gracias al clima extremo, típicamente continental, con una gran amplitud térmica durante el verano. Eso, y la falta de agua, favorecen una lenta maduración de la uva que da lugar a vinos de gran intensidad aromática.

Por su clima extremo, la finca es también un excelente campo de pruebas para la experimentación de las variedades de uva ancestrales que ha recuperado el grupo en los últimos treinta años, y comprobar si son variedades, no sólo con alto potencial enológico, sino también resistentes al cambio climático. De entre todas ellas, la Gonfaus es una de las que mejor se ha adaptado a esta finca leridana y por la que se está apostando con diversas plantaciones experimentales.

[:en]Bodegas Torres presented on Tuesday, June 12, Purgatori, its first Lleida winery in Juneda. With the 200 hectares of vineyard in the farm L’Aranyó (Garrigues subzone), and another 128 hectares of vineyard in the farm San Miguel de Tremp (Pallars subzone), Torres consolidatee as the second largest wine producer group of the Costers del Segre Appellation of Origin.

Miguel Torres Maczassek, fifth generation of the Torres Family, assured that “with this new winery, we recover the wine past of this historic estate, in which wine had been made for many years.”We want to pay homage to all those who preceded us in this place, and especially the first inhabitants, the monks who knew how to see the wine potential of this land”.

This is how Torres presented his new and first winery in the DO Costers del Segre, located in the historic Mas d’Aranyó from the 18th century, in the heart of Les Garrigues (Lleida). Baptized with the name of Purgatori (as the farmhouse was known among the monks who were there), the new winery strengthens the Torres project in this area of ​​long winemaking tradition, which began almost twenty years ago with the acquisition of a farm of 870 hectares.

Built with energy efficiency criteria, the winery is fully integrated into the landscape and maintains the aesthetics of the original farmhouse. It is a functional space of 1,800 m², bathed in natural light through large windows and in which noble materials from local suppliers have been used to impress the winery. It has 46 tanks of different sizes and materials for the fermentation and aging of the wine; the concrete ones are unique, since they have been made with a mixture of earth of the same vineyard with the idea of ​​enhancing the expression of origin of the wine. It also has an aging room with capacity for 400 barrels.

As a tribute to the monks of Montserrat who inhabited the farmhouse from 1770 to cultivate the land and provide the diocese with food, the winery connects with the old underground cellar where these first residents prepared and stored their wine. The Torres Family has also rehabilitated part of the historical building, becoming a tasting room the space that the monks probably used as a dining room.

The winery will debut with the 2018 vintage and will be used to make the Purgatori wine, the only wine from Torres under the DO Costers del Segre, which is made with Garnacha and Cariñena varieties.

This is the fifth winery of the Torres Family in Catalonia and joins the three of the Penedes and the Priorat. A Costers del Segre arrived in 1999 and reintroduce the cultivation of the vine. Today, Torres has 200 hectares of ecological vineyards, spread between the valley and the slopes that reach 550 meters at the highest point. It is a very qualitative vineyard thanks to the extreme climate, typically continental, with a great thermal amplitude during the summer. That, and the lack of water, favor a slow maturation of the grape that gives rise to wines of great aromatic intensity.

Due to its extreme climate, the farm is also an excellent testing ground for the experimentation of the ancestral grape varieties that the group has recovered in the last thirty years, and to verify if they are varieties, not only with high oenological potential, but also resistant to climate change. Among all of them, the Gonfaus is one of the best adapted to this Lleida farm and for which it is betting with various experimental plantations.

[:]

Comparteix:

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles Relacionats