Nova campanya de promoció: Al teu gust. Aliments del PallarsNueva campaña de promoción:”Al teu gust. Alimentos del Pallars”

Comparteix:

Picture of Como Pomona

Como Pomona

L’Ajuntament de Tremp i el Consorci de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça van presentar dissabte, dia 29 d’octubre, en el marc de la Fira del Codony, les campanyes Al teu Gust. Aliments del Pallars i Gustum, productes de la terra.
Al teu gust. Aliments del Pallars és la marca agroalimentària que ha desenvolupat l’Ajuntament de Tremp com a branca principal d’una estratègia de diferenciació i comercialització de productes agroalimentaris i que ha d’anar en coordinació amb el sector turístic. Així els organitzadors entenen que Al teu gust “revaloritzarà els productes pallaresos i els dotarà de reconeixement tant dins com fora del Pallars”. Segons expliquen els responsables de la campanya “el sector agroalimentari és un sector estratègic per al desenvolupament de la comarca del Pallars Jussà. Existeix una àmplia tradició en l’elaboració de productes agroalimentaris de qualitat capaç de generar ocupació i creixement econòmic. Al mateix temps, resulta fonamental estretir lligams entre aquest sector i altres, com el turístic o el de la restauració”. Així, les accions que contempla el projecte tenen tres destinataris: els mateixos productors, els comerciants i restauradors, i els consumidors o públic general, tant a nivell local com turístic. Com a elements de campanya, Al teu gust comptarà amb fullet i cartell dels productors i productes de la comarca per promocionar-los.
També se senyalitzaran amb adhesius els establiments i els productes.El Ayuntamiento de Tremp y el Consorcio de Desarrollo Rural Pallars-Ribagorça presentaron el sábado, día 29 de octubre, en el marco de la Feria del Membrillo, las campañas “Al teu gust. Alimentos del Pallars” y Gustum, productos de la tierra.
Al teu gust. Alimentos del Pallars es la marca agroalimentaria que ha desarrollado el Ayuntamiento de Tremp como rama principal de una estrategia de diferenciación y comercialización de productos agroalimentarios y que debe ir en coordinación con el sector turístico. Así los organizadores entienden que A tu gusto “revalorizará los productos pallareses y los dotará de reconocimiento tanto dentro como fuera del Pallars”. Según explican los responsables de la campaña “el sector agroalimentario es un sector estratégico para el desarrollo de la comarca del Pallars Jussà. Existe una amplia tradición en la elaboración de productos agroalimentarios de calidad capaz de generar empleo y crecimiento económico. Al mismo tiempo, resulta fundamental estrechar vínculos entre este sector y otros, como el turístico o el de la restauración “. Así, las acciones que contempla el proyecto tienen tres destinatarios: los mismos productores, los comerciantes y restauradores, y los consumidores o público general, tanto a nivel local como turístico. Como elementos de campaña, A tu gusto contará con folleto y cartel de los productores y productos de la comarca para promocionarlos.
También se señalizarán con pegatinas los establecimientos y los productos.

Comparteix:

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles Relacionats