Les DOPs de Còrdova i Huelva zonifiquen i posen en valor els seus pagaments vitícoles a través de GO Pagos

Comparteix:

Picture of Redacció

Redacció

Zonificación Pagos de Andalucía
  • GO Pagos vol recuperar, ordenar i caracteritzar els pagaments històrics i zones de especial interès de les DOPs Montilla-Moriles, Màlaga i Sierras de Màlaga, i Condado de Huelva i Vino Naranja del Condado de Huelva.
  • Entre els objectius desitjats d’aquest Grup Operatiu està dotar les DOPs participants d’una zonificació objectiva del territori, aportant un valor a la divisió territorial i, per tant, als vins que allí es produeixen.

El Grup Operatiu Pagos té com a objectiu general la zonificació del territori i la digitalització de la gestió del sector del vi tradicional andalús de les DOP Montilla-Moriles, Màlaga i Serres de Màlaga, i Comtat de Huelva i Vi Taronja del Comtat de Huelva. Treballarà per dotar a les DOPs participants una zonificació objectiva del territori, aportant un valor a la divisió territorial i, per tant, als vins que s’hi produeixen. En aquest Grup Operatiu hi participen la Fundació per al Control de Qualitat Agroalimentària d’Andalusia (FCCAA), la DOP Montilla-Moriles, la DOP Màlaga, la DOP Serres de Màlaga, la DOP Comtat de Huelva, la DOP Vi Taronja del Comtat de Huelva, El Campus d’Excel·lència Internacional Agroalimentari (ceiA3), la Universitat de Còrdova, Hispatec ERPAgro i MAHALA Wine&.

Des de GO Pagos es vol recuperar, ordenar i caracteritzar els pagaments històrics i zones d’especial interès de les DOP participants, basant-se en dades objectives, que permetin realitzar un tractament diferencial del raïm procedent d’aquestes vinyes per posar en valor les produccions. D’aquesta manera, es pretén dotar la divisió del territori d’una base científica, identificant-ne els pagaments segons criteris edafoclimàtics, culturals i humans. Durant la investigació, a més, es validarà la influència dels factors climàtics i edafològics, incloent-hi la biodiversitat, la convivència de cultius i vegetació autòctona a les lindes.


Entre els objectius, també hi ha la creació d’una eina dinàmica, actualitzable i de base tecnològica que pugui ser utilitzada pel sector en la presa de decisions, millorant estratègies de producció, dirigides a la millora de la qualitat del raïm i del vi, basada en una nova zonificació territorial d’aquestes denominacions d’origen, a més de servir com a sistema d’anàlisi de la influència del canvi climàtic.


Després de les tasques de recerca, i amb els resultats obtinguts, es transferiran els resultats del projecte a productors, cellerers, organismes, institucions i entitats públiques i privades, amb una atenció especial als consumidors i als prescriptors.


Les tasques del Grup Operatiu es desenvoluparan fins a finals de l’any 2024 i està subvencionat a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) per la Junta d’Andalusia, amb un import total concedit de 288.408,66 €.

Estat actual dels pagaments
La vinya, com altres espècies vegetals, mostra variacions dels seus caràcters morfològics i fisiològics segons les condicions del medi local. En aquest àmbit tan complex neix el terme terroir (terro o pagament en espanyol), definit per l’Organització Internacional de la Vinya i el Vi en la seva resolució OIV/VITI 333/2010, el defineix com: El terroir vitivinícola és un concepte que fa referència a un espai sobre el qual es desenvolupa un saber col·lectiu de les interaccions entre un medi físic i biològic identificable i les pràctiques vitivinícoles aplicades, que confereixen unes característiques distintives als productes originaris d’aquest espai. El terrer inclou característiques específiques del sòl, de la topografia, del clima, del paisatge i de la biodiversitat.”


A la pràctica, a les DOPs compreses dins aquest Grup Operatiu no hi ha una distinció de pagaments per la seva qualitat o per les seves peculiaritats, que generi un valor afegit al producte. A més, part de la informació generada fins ara (documental, edafològica, geomàtica, etc.) es troba dispersa i/o necessita ser ampliada i actualitzada.

A la DOP Montilla-Moriles, la separació és administrativa (basen en infraestructures existents com carreteres i camins, o per límits naturals. En el cas de les DOPs Màlaga i Serres de Màlaga, la classificació dels pagaments es va fer al voltant del S. XVIII , establint terrenys primerencs, mitjans i tardans, en funció de les dades climàtiques i l’avançament o no en les mateixes del moment de la verema.I en parlar de les DOPs Comtat de Huelva i Vi Taronja del Comtat de Huelva, si bé els pagaments tradicionals sempre han gaudit de reconeixement entre agricultors i cellerers, no hi ha constància d’una classificació de terrenys.

Comparteix:

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles Relacionats