[:ca]La DO Cava es reivindica com l’escumós tradicional amb més mercat internacional[:es]La DO Cava se reivindica como el espumoso tradicional con más mercado internacional[:]

Comparteix:

Picture of Como Pomona

Como Pomona

DO Cava - Javier Pagés - Presentación

[:ca]Nova estratègia per la segmentació, zonificació, garantia i promoció per ‘valorar’ el cava

Xavier Pagés, president del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Cava, des del passat mes d’agost, anunciava aquest mes de juny un nou pla estratègic que “valori” encara més el cava des de la seva segmentació, zonificació, garantia i promoció. Així, l’escumós d’elaboració segons el mètode tradicional, amb més exportació del món, es reivindicava com un vi de qualitat, modern i en evolució.

Així, Xavier Pagés va explicar que “el Consell Regulador s’ha proposat millorar la segmentació dels escumosos que s’engloben sota la Denominació d’Origen Protegida CAVA per oferir al consumidor millors criteris d’informació i de decisió. El Cava és una DO jove que engloba realitats molt diferents i per això, a més de la segmentació, és necessari crear un sistema propi de zonificació i ordenació geogràfica que compti amb un grup de treball del mateix sector, un grup tècnic de suport amb les administracions implicades i també un grup assessor d’experts de reconegut prestigi internacional”. En aquest sentit, el Consell espera implantar el nou sistema de Zonificació durant el quart trimestre de 2020.

D’altra banda, segons van explicar els responsables de la DO Cava, “el Consell Regulador aposta fermament per treballar per incrementar el prestigi del Cava i la promoció del seu consum entre nous perfils de client. El principal repte és construir nous hàbits: aconseguir que es converteixi en l’acompanyant perfecte en sopars, en un aperitiu, en celebracions o fins i tot en una beguda d’afterwork. Volem que el Cava generi un “orgull de taula”, tant a nivell nacional com internacional”.

A l’inici de la seva presentació “el Consell Regulador del Cava va fer un balanç positiu de l’exercici 2018. I va explicar que el nombre d’ampolles de cava produïdes l’any passat va ser de més de 244 milions, una dada que marca el quart millor any de la seva història. 

“Aquest volum d’expedicions té un valor estimat de 1.146,8 milions d’euros. D’aquest total d’expedicions, un 67,5% s’ha destinat al mercat internacional,unes exportacions que creixen un 1,8% i fixen un rècord històric. Aquestes dades situen el Cava en la primera posició del rànquing mundial d’exportacions de DO de “Mètode tradicional”, per davant del Champagne”, va destacar Xavier Pagés.

  Es constata que, en només 10 anys, el Cava ha incrementat les seves vendes fora de les nostres fronteres en més d’un 25%. L’intens treball dels cellers ha fet que la popularitat del Cava es dispari en nous mercats com Lituània (+85%), Polònia (+45%) o Rússia (+28%) i es mantingui estable en mercats principals com Alemanya (+2,2%), Estats Units (+3,2%) o França (+10,9%). De fet, les vendes a països de la Unió Europea concentren gairebé la meitat del total de les expedicions totals de Cava (47,1% del total).

Tenint en compte aquestes dades positives, el Consell Regulador de la Denominació d’Origen CAVA ha elaborat el Pla Estratègic per abordar els nous reptes importants que es presentaran en el futur, així com consolidar la seva posició com una de les Denominacions d’Origen més importants del món. “La DO Cava s’erigeix com a garant d’un territori, un paisatge i un sector econòmic del qual tots ens hem de sentir orgullosos i, al mateix temps, responsables”, explicà Pagés.

Revolució al món del vi amb bombolla

El món del vi amb bombolla està revolucionat des de fa anys. En els darrers temps s’han incremetat les tensions entre les diferents maneres d’entendre l’elaboració d’escumós amb mètode tradicional i la seva comercialització, per fer d’aquest producte una referència de qualitat.

La DO Cava sempre s’ha mostrat conservadora, permetent que grans i petits elaboradors funcionin segons el seu criteri, dins uns estàndards de qualitat que, fonamentalment, posen l’èmfasi en l’origen del raïm (parcel·les inscrites en la DO Cava, d’àmbit estatal) i una criança mínima obligatòria de 9 mesos; i altes criances voluntàries de 15, 30 i 36 mesos pel Reserva, Gran Reserva o Cava de Paratge.

Altres productors han decidit sortir de la DO Cava per donar més singularitat al seu producte. Així el 2014, des de la DO Penedès, diferents cavistes van impulsar l’escumós Clàssic Penedès, al marge de la DO Cava. La singulariat d’aquesta nova nomenclatura va estar determinada pel seu raïm 100% ecològic, 100% del Penedès (tots són DO Penedès), i 100% Reserva, amb 15 mesos en ampolla com a mínim.

Més endavant, el setembre de 2017, un grup de sis cellers de la DO Cava, van inscriure al registre de la Generalitat l’Associació d’Elaboradors i Viticultors Corpinnat (AVEC), constituïda el mes juliol. Després de registrar la marca Corpinnat, el gener de 2019, els llavors nou cellers socis, van sortir de la DO Cava al·legant que aquesta havia perdut prestigi. Entre els trets diferencials d’aquesta marca: 100% producció ecològica, verema manual, vinificació a la propietat i criança mínima de 18 mesos.

Tant en el cas del Clàssic Penedès, com en el de Corpinnat, els cavistes que al seu moment busquen desmarcar-se de la DO Cava, ho fan des del segment alt dels vins Reserva i Gran Reserva, trencant amb el cava ‘bàsic’ dels nou mesos de criança.[:es]Nueva estrategia para la segmentación, zonificación, garantía y promoción para ‘valorar’ el cava

Xavier Pagés, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava, desde el pasado mes de agosto, anunciaba este mes de junio un nuevo plan estratégico que “valore” aún más el cava desde su segmentación, zonificación, garantía y promoción. Así, el espumoso de elaboración según el método tradicional, con más exportación del mundo, se reivindicaba como un vino de calidad, moderno y en evolución.

Así, Xavier Pagés explicó que “el Consejo Regulador se ha propuesto mejorar la segmentación de los espumosos que se engloban bajo la Denominación de Origen Protegida CAVA para ofrecer al consumidor mejores criterios de información y de decisión. El Cava es una DO joven que engloba realidades muy diferentes y por ello, además de la segmentación, es necesario crear un sistema propio de zonificación y ordenación geográfica que cuente con un grupo de trabajo del mismo sector, un grupo técnico de apoyo con las administraciones implicadas y también un grupo asesor de expertos de reconocido prestigio internacional”. En este sentido, el Consejo espera implantar el nuevo sistema de Zonificación durante el cuarto trimestre de 2020.

Por otra parte, según explicaron los responsables de la DO Cava, “el Consejo Regulador apuesta firmemente por trabajar para incrementar el prestigio del Cava y la promoción de su consumo entre nuevos perfiles de cliente. El principal reto es construir nuevos hábitos: conseguir que se convierta en el acompañante perfecto en cenas, en un aperitivo, en celebraciones o incluso en una bebida de afterwork. Queremos que el Cava genere un “orgullo de mesa”, tanto a nivel nacional como internacional “.

Al inicio de su presentación “el Consejo Regulador del Cava hizo un balance positivo del ejercicio 2018. Y explicó que el número de botellas de cava producidas el año pasado fue de más de 244 millones, una dato que marca el cuarto mejor año de su historia.

“Este volumen de expediciones tiene un valor estimado de 1.146,8 millones de euros. De este total de expediciones, un 67,5% se ha destinado al mercado internacional, unas exportaciones que crecen un 1,8% y fijan un récord histórico. Estos datos sitúan el Cava en la primera posición del ranking mundial de exportaciones de DO de “Método tradicional”, por delante del Champagne “, destacó Xavier Pagés.

Se constata que, en sólo 10 años, el Cava ha incrementado sus ventas fuera de nuestras fronteras en más de un 25%. El intenso trabajo de las bodegas ha hecho que la popularidad del Cava se dispare en nuevos mercados como Lituania (+ 85%), Polonia (+ 45%) o Rusia (+ 28%) y se mantenga estable en mercados principales como Alemania (+ 2,2%), Estados Unidos (+ 3,2%) o Francia (+ 10,9%). De hecho, las ventas a países de la Unión Europea concentran casi la mitad del total de las expediciones totales de Cava (47,1% del total).

Teniendo en cuenta estos datos positivos, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen CAVA ha elaborado el Plan Estratégico para abordar los nuevos retos importantes que se presentarán en el futuro, así como consolidar su posición como una de las Denominaciones de Origen más importantes del mundo. “La DO Cava se erige como garante de un territorio, un paisaje y un sector económico del que todos debemos sentirnos orgullosos y, al mismo tiempo, responsables”, explicó Pagés.

 

Revolución en el mundo del vino con burbujas

El mundo del vino con burbuja está revolucionado desde hace años. En los últimos tiempos se han incremetado las tensiones entre las diferentes maneras de entender la elaboración de espumoso con método tradicional y su comercialización, para hacer de este producto una referencia de calidad.

La DO Cava siempre se ha mostrado conservadora, permitiendo que grandes y pequeños elaboradores funcionen según su criterio, dentro unos estándares de calidad que, fundamentalmente, ponen el énfasis en el origen de la uva (parcelas inscritas en la DO Cava, de ámbito estatal) y una crianza mínima obligatoria de 9 meses; y altas crianzas voluntarias de 15, 30 y 36 meses por Reserva, Gran Reserva o Cava de Paraje.

Otros productores han decidido salir de la DO Cava para dar más singularidad a su producto. Así en 2014, desde la DO Penedès, diferentes cavistas impulsaron el espumoso Clásico Penedès, al margen de la DO Cava. La singulariat de esta nueva nomenclatura estuvo determinada por su uva 100% ecológico, 100% del Penedès (todos son DO Penedès), y 100% Reserva, con 15 meses en botella como mínimo.

Más adelante, en septiembre de 201, un grupo de seis bodegas de la DO Cava, inscribieron en el registro de la Generalidad la Asociación de Fabricantes y Viticultores Corpinnat (AVEC), constituida en julio. Después de registrar la marca Corpinnat, en enero de 2019, los entonces nueve bodegas socios, salieron de la DO Cava alegando que ésta había perdido prestigio. Entre los rasgos diferenciales de esta marca: 100% producción ecológica, vendimia manual, vinificación en la propiedad y crianza mínima de 18 meses.

Tanto en el caso del Clásico Penedès, como en el de Corpinnat, los cavistas que en su momento buscan desmarcarse de la DO Cava, lo hacen desde el segmento alto de los vinos Reserva y Gran Reserva, rompiendo con el cava ‘básico’ de los nueve meses de crianza.[:]

Comparteix:

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles Relacionats