[:ca]La cuina tradicional francesa a Les Grands Buffets de Narbona [:es]La cocina tradicional francesa en Les Grands Buffets de Narbona[:en]French traditional cuisine in Les Grands Buffets de Narbonne[:]

Comparteix:

Como Pomona

Como Pomona

170116privat

[:ca]“Mai havia vist un bufet tan variat i amb tanta qualitat…”, “Un concepte de bufet molt diferent…”, “Un bufet de 10…”; aquests són alguns dels comentaris que podem llegir a les xarxes sobre Les Grands Buffets de Narbona a França. Però quan coneixes Louis Privat, propietari i inspirador de tan singular establiment, quedes seduït per una filosofia de la cuina tradicional francesa i l’experiència del dinar de festa que va més enllà de l’alta qualitat d’aquest restaurant.

Les Grands Buffets ofereix una experiència de taula de festa entorn de la cuina tradicional francesa impecable. “Perquè el bufet no está en contradicció amb el bon servei i als banquets més exclusius se servien els entrants i primers plats en format bufet”, explica Privat. Així, a Les Grands Buffets, trobem espais diferenciats amb el taulell de foies amb sis elaboracions diferents, els pernils i la xarcuteria. A l’hora dels entrants, el marisc i el peix tenen una zona destacada amb ostres de Thau, musclos, llagostins, salmó; així com altres peixos i fruits del mar.

Els plats principals de la proposta culinària són les cassoles, plats tradicionals de verdures, llegums, caragols, carn i peix que se serveixen a l’entrada de la rostisseria on un bon equip de cuiners marxen al moment: steak tàrtar de bou –o cavall– al gust, magret d’ànec, anques de granota, costelles de corder, entrecots, turnedó amb foie, llagostes, llamàntols o truites, entre altres.

Abans de les postres, el bufet dels formatges ens porta per un periple de 45 formatges de tota Europa. Privat ens explica que ja estan treballant per ampliar l’oferta fins als vuitanta.

Però el festival gastronòmic de l’establiment va in crescendo i, a l’hora del dolç, el comensal pot escollir entre un centenar de pastissos elaborats diàriament: macarons, éclairs, pastís Tatín, Paris-Brest, Selva Negra, gelats, crepes al gust, fruita fresca… fins i tot una font de xocolata s’hi exhibeix com una temptació en aquest bufet de postres. La casa convida a una degustació de garnatxa negra dolça i un puntet rància, que se serveix a taula com la resta de begudes.

Fins aquí, més o menys, tot el que podem menjar en aquest singular restaurant per només 32,90 euros, begudes a part.

Però Privat ve del món del teatre i a Les Grans Buffets la posada en escena és contundent: el servei de taula amb roba i jocs de coberts i copes, la il·luminació, la decoració (clàssica i acurada amb peces de col·leccionista) i l’elegància del personal que inunda els menjadors i cuines de la casa, donen a l’experiència una sensació de luxe i exclusivitat sense renunciar a l’accessibilitat que dóna un preu tan competitiu. I aquesta és la satisfacció més gran de Louis Privat “popularitzar la cuina tradicional francesa dels dies de festa. No m’agrada parlar de gastronomia, el que fem aquí és cuina tradicional i l’alta gastronomia ha derivat cap a una creativitat constant que no és el nostre estil. Si deixem d’interpretar la tradició, perdrem part del nostre patrimoni cultural”, diu Privat i sembla que estem escoltant el desaparegut Santi Santamaria. En la visita a l’establiment es constata que el concepte de menjar de festa, elegant i agradable, s’inicia a la cuina. Les desenes de cuiners d’Els Grans Buffets treballen amb obres d’art gravades en les campanes i mobles d’acer inoxidable. El fil musical és l’únic soroll a la cuina climatitzada. Uns extractors eliminen els fums en silenci i els aparells sorollosos estan en habitacions aïllades. Pau i harmonia.

Un paradís amb setanta vins de Languedoc-Roussillon per copes

El vi està especialment ben tractat a Les Grands Buffets. El comensal pot degustar fins a setanta vins de les diferents Appellations d’Origine Protégées (AOP) i les Indications Géographique Protégées (IGP) de la regió de Languedoc-Roussillon, per ampolles o copes. “Moltes persones potser no els hi anirà bé comprar un vi de 200 euros l’ampolla, però si el volen degustar, ho poden fer per 34 euros la copa. I així, fins a setanta vins blancs, negres, rosats, de postres o escumosos”, explica Louis Privat. Així mateix, aquest restaurador francès presumeix de dirigir el restaurant que ven més vi de tota França: “venem vi per copes, al preu que ens marca el bodeguer i, a més, si l’ampolla de vi que t’has demanat t’agrada i compres una caixa, sempre a preu de productor, el vi de l’àpat et surt de franc”.

Un altre aspecte que destaca la carta de vins és la informació i cultura enològica que promou. Ordenada per preus que van dels 9,60 als 200 euros per ampolla, la carta ens marca els procedents d’agricultura biològica, els biodinàmics Demeter, i els que són fruitats, delicats o complexos.

[:es]”Nunca había visto un buffet tan variado y con tanta calidad…”, “Un concepto de buffet muy diferente …”, “Un buffet de 10 …”; estos son algunos de los comentarios que podemos leer en las redes sobre Les Grands Buffets de Narbona en Francia. Pero cuando conoces a Louis Privat, propietario e inspirador de tan singular establecimiento, quedas seducido por una filosofía de la cocina tradicional francesa y la experiencia de la comida de fiesta que va más allá de la alta calidad de este restaurante.

Les Grands Buffets ofrece una experiencia de mesa de fiesta en torno a la cocina tradicional francesa impecable. “Porqué el buffet no está en contradicción con el buen servicio y los banquetes más exclusivos servían los entrantes y primeros platos en formato buffet”, explica Privado. Así, en Les Grands Buffets, encontramos espacios diferenciados con el mostrador de hoyas con seis elaboraciones diferentes, los jamones y la charcutería. A la hora de los entrantes, el marisco y el pescado tienen una zona destacada con ostras de Thau, mejillones, langostinos, salmón; así como otros pescados y frutos del mar.

Los platos principales de la propuesta culinaria son las cazuelas, platos tradicionales de verduras, legumbres, caracoles, carne y pescado que se sirven en la entrada de la asador donde un buen equipo de cocineros marchan el momento: steak tartar de buey -o caballo – al gusto, magret de pato, ancas de rana, costillas de cordero, entrecot, turnedó con foie, langostas, bogavantes o tortillas, entre otros.

Antes del postre, el bufete de los quesos nos lleva por un periplo de 45 quesos de toda Europa. Privat nos cuenta que ya están trabajando para ampliar la oferta hasta los ochenta.

Pero el festival gastronómico del establecimiento va in crescendo y, a la hora del dulce, el comensal puede escoger entre un centenar de pasteles elaborados diariamente: macarons, eclairs, pastel Tatín, Paris-Brest, Selva Negra, helados, crepes al gusto, fruta fresca … incluso una fuente de chocolate se exhibe como una tentación en este buffet de postres. La casa invita a una degustación de garnacha tinta dulce y un puntito rancia, que se sirve en la mesa como el resto de bebidas.

Hasta aquí, más o menos, todo lo que podemos comer en este singular restaurante por sólo 32,90 euros, bebidas aparte.
Pero Privat viene del mundo del teatro y en Les Grands Buffets la puesta en escena es contundente: el servicio de mesa con ropa y juegos de cubiertos y copas, la iluminación, la decoración (clásica y cuidada con piezas de coleccionista) y la elegancia del personal que inunda los comedores y cocinas de la casa, dan a la experiencia una sensación de lujo y exclusividad sin renunciar a la accesibilidad que da un precio tan competitivo. Y esta es la satisfacción más grande de Louis Privat “popularizar la cocina tradicional francesa de los días de fiesta. No me gusta hablar de gastronomía, lo que hacemos aquí es cocina tradicional y la alta gastronomía ha derivado hacia una creatividad constante que no es nuestro estilo. Si dejamos de interpretar la tradición, perderemos parte de nuestro patrimonio cultural “, dice Privat y parece que estamos escuchando el desaparecido Santi Santamaria. En la visita al establecimiento se constata que el concepto de comida de fiesta, elegante y agradable, se inicia en la cocina. Las decenas de cocineros de Les Grands Buffets trabajan con obras de arte grabadas en las campanas y muebles de acero inoxidable. El hilo musical es el único ruido en la cocina climatizada. Unos extractores eliminan los humos en silencio y los aparatos ruidosos están en habitaciones aisladas. Paz y armonía.

Un paraíso con setenta vinos de Languedoc-Roussillon por copas

El vino está especialmente bien tratado en Les Grands Buffets. El comensal puede degustar hasta setenta vinos de las diferentes Appellations d’Origine Protégées (AOP) y las Indications Geografiques Protégées (IGP) de la región de Languedoc-Roussillon, para botellas o copas. “Muchas personas quizás no les irá bien comprar un vino de 200 euros la botella, pero si lo quieren degustar, lo pueden hacer por 34 euros la copa. Y así, hasta setenta vinos blancos, tintos, rosados, de postre o espumosos”, explica Louis Privat. Asimismo, este restaurador francés presume de dirigir el restaurante que vende más vino de toda Francia: “vendemos vino por copas, al precio que nos marca el bodeguero y, además, si la botella de vino que has pedido te gusta y compras una caja, siempre a precio de productor, el vino de la comida te sale gratis”.

Otro aspecto que destaca la carta de vinos es la información y cultura enológica que promueve. Ordenada por precios que van de los 9,60 a los 200 euros por botella, la carta nos marca los procedentes de agricultura biológica, los biodinámicos Demeter, y los que son afrutados, delicados o complejos.

[:en]”I never saw a so varied buffet and with such quality …”, “A very different buffet concept …”, “An excellent buffet…”; These are some of the comments that we can read on Les Grands Buffets de Narbonne (France) social networks. But when you meet Louis Privat, owner and inspirer of such a unique establishment, you are seduced by a philosophy of traditional French cuisine and the experience of festive food that goes beyond the high quality of this restaurant.

Les Grands Buffets offers a party table experience around impeccable traditional French cuisine. “Because the buffet is not in contradiction with a good service and the most exclusive banquets served the starters and first dishes in buffet format”, explains Privat. Thus, in Les Grands Buffets, we find differentiated spaces with six different elaborations, hams and charcuterie. At the time of the starters, seafood and fish have a prominent area with Thau oysters, mussels, prawns, salmon; as well as other fish and seafood.

The main dishes of the culinary proposal are the casseroles, traditional dishes of vegetables, legumes, snails, meat and fish served at the entrance of the grill where a good team of chefs march the moment: ox steak – or horse – To taste, duck magret, frogs legs, ribs of lamb, entrecote, turnedo with foie, lobsters, bogavantes or omelettes, among others.

Before dessert, the cheese shop takes us through a journey of 45 cheeses from all over Europe. Privat tells us that they are already working to expand the offer until eigthy.

But the gastronomic festival of the establishment goes in crescendo and, at the time of sweet, the diner can choose from a hundred of cakes elaborated daily: macarons, eclairs, pastel Tatín, Paris-Brest, Black Forest, ice creams, crepes to taste, fruit Fresh … even a chocolate fountain is displayed as a temptation at this dessert buffet. The house invites a tasting of garnacha sweet ink and a stale little dot, which is served at the table like the rest of drinks.

Up to here, more or less, all that we can eat in this singular restaurant for only 32.90 euros, drinks aside.
But Privat comes from the world of theater and in Les Grands Buffets the staging is staunch: table service with clothes and sets of cutlery and glasses, lighting, decoration (classic and taken care of with collector’s pieces) and the elegance of the staff that floods the dining rooms and kitchens of the house, give the experience a sense of luxury and exclusivity without giving up the accessibility that gives such a competitive price. And this is the greatest satisfaction of Louis Privat “popularize the traditional French cuisine of the holidays. I do not like to talk about gastronomy, what we do here is traditional cuisine and the high gastronomy has drifted towards a constant creativity that is not ours. If we stop interpreting tradition, we will lose part of our cultural heritage, “says Privat and it seems that we are listening to the missing Santi Santamaria. In the visit to the establishment it is verified that the concept of party food, elegant and pleasant, starts in the kitchen. Dozens of cooks at Les Grands Buffets work with artwork engraved on the bells and stainless steel furniture. The music is the only noise in the heated kitchen. Extractors remove smoke in silence and noisy appliances are in isolated rooms. Peace and harmony.

A paradise with seventy Languedoc-Roussillon wines by the glass

The wine is especially well treated in Les Grands Buffets. The diner can taste up to seventy wines from the different Appellations d’Origine Protégées (AOP) and the Indications Geografiques Protégées (IGP) of the Languedoc-Roussillon region, for bottles or glasses. “Many people may not be able to buy a wine of 200 euros a bottle, but if they want to taste it, they can do it for 34 euros a glass. And so, up to seventy white, red, rosé, dessert or sparkling wines”, explains Louis Privat.

In addition, the French restaurateur presumes ot running the restaurant that sells more wine from all over France: “we sell wine by the glass, at the price that the winemaker gives us, and also, if you liked the bottle of wine you ordered you can purchase a box, always at the producer’s price, the food wine comes free. “.
Another aspect that emphasizes the wine list is the information and oenological culture that promotes. Ordered by prices ranging from 9.60 to 200 euros per bottle, the wine list establishes those from organic farming, the Demeter biodynamic, and those that are fruity, delicate or complex.

[:]

Comparteix:

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles Relacionats