[:ca]La Borgonya celebra la bona climatologia[:es]La Borgoña celebra la buena climatología[:en]Burgundy celebrates good weather[:]

Comparteix:

Como Pomona

Como Pomona

Scene de vendanges Meursault

[:ca]Després d’anys d’inclemències, el 2017 proporciona un volum satisfactoriDesprés d’anys d’inclemències, el 2017 proporciona un volum satisfactori

“La verema 2017 ha estat bona per a la regió vitivinícola de Borgonya, tant en termes de qualitat com de quantitat. Després de diversos anys en els quals vam patir diferents inclemències meteorològiques, el 2017 ha proporcionat volums per satisfer el mercat, amb vins que ja són molt prometedors després d’aquesta elegant verema”, expliquen els responsables d’aquesta regió.

Des del punt de vista climàtic, “després de passar l’hivern acumulant la seva força, les vinyes es van aprofitar plenament d’una primavera molt càlida, amb una emboscada a principis d’abril, garantint un avanç pel que fa al cicle de creixement que es va mantenir fins a la collita. Les plantes van evolucionar durant tot el cicle sense impediments i, a mitjans de juny, estaven florint abans d’oferir el raïm”.

Durant l’estiu, la maduració va continuar a bon ritme i, a finals d’agost, es van collir els primers raïms. La verema va continuar fins a mitjans de setembre. El raïm tenia una qualitat i sanitat vegetal excepcional i pràcticament no es requeria cap classificació.

Fotografia ©Aurélien Ibañez

Barcelona-Lió amb Renfe-SNCF, en cinc hores

Per a viatjar fins a la Borgonya una de les millors opcions és amb tren des de Barcelona fins a Lió. Un trajecte, que amb la línia de Renfe – SNCF en cooperació, fem en poc més de cinc hores. Una vegada allà podem llogar un cotxe per visitar la zona al nostre ritme o connectar amb la xarxa local de ferrocarrils. Renfe – SNCF en Cooperació connecten 21 destinacions internacionals traslladant al passatger de centre a centre de les ciutats de Madrid, Saragossa, Tarragona, Barcelona, Girona i Figueres a Espanya i Perpinyà, Narbona, Besiers, Agde, Sète, Carcassona, Tolosa, Montpeller, Nimes, Avinyó, Aix-en-Provence, Marsella, Valence, Lió i París a França.

Durant tot l’any, quatre freqüències diàries uneixen els dos països, que s’incrementen en sis a la primavera i fins a set en la temporada a l’estiu, quan per atendre la demanda, la línia Barcelona-París es reforça amb quatre freqüències diàries en cada sentit. Les connexions directes uneixen Barcelona i París en 6 hores i 19 minuts, Madrid i Marsella en 7 hores i 40 minuts, Barcelona amb Lió en 5 hores i Barcelona amb Tolosa en tres.

Fotografia ©SNCF

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
[:es]Después de años de inclemencias, 2017 proporciona un volumen satisfactorio

“La vendimia 2017 ha sido buena para la región vitivinícola de Borgoña, tanto en términos de calidad como de cantidad. Después de varios años en los que sufrimos diferentes inclemencias meteorológicas, 2017 ha proporcionado volúmenes para satisfacer el mercado, con vinos que ya son muy prometedores después de esta elegante vendimia “, explican los responsables de esta región.

Desde el punto de vista climático, “después de pasar el invierno acumulando su fuerza, las viñas se aprovecharon plenamente de una primavera muy cálida, con una emboscada a principios de abril, garantizando un avance con respecto al ciclo de crecimiento que se mantuvo hasta la cosecha. Las plantas evolucionaron durante todo el ciclo sin impedimentos y, a mediados de junio, estaban floreciendo antes de ofrecer la uva”.

Durante el verano, la maduración continuó a buen ritmo y, a finales de agosto, se cosecharon las primeras uvas. La vendimia continuó hasta mediados de septiembre. La uva tenía una calidad y sanidad vegetal excepcional y prácticamente no se requería ninguna clasificación.

Fotografía © Aurélien Ibañez

Barcelona-Lyon con Renfe-SNCF, en cinco horas

Para viajar hasta la Borgoña una de las mejores opciones es en tren desde Barcelona hasta Lyon. Un trayecto, que con la línea de Renfe – SNCF en cooperación, hacemos en poco más de cinco horas. Una vez allí podemos alquilar un coche para visitar la zona a nuestro ritmo o conectar con la red local de ferrocarriles. Renfe – SNCF en Cooperación conectan 21 destinos internacionales trasladando al pasajero de centro a centro de las ciudades de Madrid, Zaragoza, Tarragona, Barcelona, ​​Girona y Figueres en España y Perpiñán, Narbona, Béziers, Agde, Sète, Carcasona, Toulouse, Montpellier, Nimes, Aviñón, Aix-en-Provence, Marsella, Valence, Lyon y París en Francia.

Durante todo el año, cuatro frecuencias diarias unen los dos países, que se incrementan en seis en primavera y hasta siete en la temporada en verano, cuando para atender la demanda, la línea Barcelona-París se refuerza con cuatro frecuencias diarias en cada sentido. Las conexiones directas unen Barcelona y París en 6 horas y 19 minutos, Madrid y Marsella en 7 horas y 40 minutos, Barcelona con Lyon en 5 horas y Barcelona con Toulouse en tres.

Fotografía © SNCF

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
[:en]After years of inclemency, in 2017 it provides a satisfactory volume

“The 2017 vintage has been good for the Burgundy wine region, both in terms of quality and quantity. After several years in which we suffered different weather conditions, 2017 has provided volumes to satisfy the market, with wines that are already very promising after this elegant harvest,” explain the people in charge of this region.

From the climatic point of view, “after spending the winter accumulating its strength, the vineyards took full advantage of a very warm spring, with an ambush in early April, guaranteeing an advance in the cycle of Growth that remained until the harvest. The plants evolved throughout the cycle without impediments and, in mid-June, they were flourishing before offering the grapes.”

During the summer, maturation continued at a good pace and, at the end of August, the first grapes were harvested. The harvest continued until mid-September. The grapes had exceptional quality and plant health and practically no classification was required.

Photo © Aurélien Ibañez

Barcelona-Lyon with Renfe-SNCF, in five hours

To travel to Burgundy, one of the best options is by train from Barcelona to Lyon. A journey, which with the Renfe-SNCF line in cooperation, we do in little more than five hours. Once there we can rent a car to visit the area at our own pace or connect with the local rail network. Renfe – SNCF in Cooperation connect 21 international destinations moving the passenger from downtown to the cities of Madrid, Zaragoza, Tarragona, Barcelona, ​​Girona and Figueres in Spain and Perpignan, Narbona, Beziers, Agde, Sète, Carcassonne, Toulouse, Montpellier, Nimes, Avignon, Aix-en-Provence, Marseille, Valence, Lyon and Paris in France.

During the whole year, four daily frequencies join the two countries, which increase in six in spring and up to seven in the summer season, when in order to meet the demand, the Barcelona-Paris line is reinforced with four Daily frequencies in each direction. The direct connections connect Barcelona and Paris in 6 hours and 19 minutes, Madrid and Marseille in 7 hours and 40 minutes, Barcelona with Lyon in 5 hours and Barcelona with Toulouse in three.

Photo © SNCF

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
[:]

Comparteix:

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles Relacionats