[:ca]Grup Pons aposta pel terrer i la gastronomia de les Garrigues amb un xef d’empresa[:es]Grup Pons apuesta por el terruño y la gastronomía de les Garrigues con un chef de empresa[:en]Grup Pons bets on the terroir and the gastronomy of les Garrigues with an enterprise chef[:]

Comparteix:

Como Pomona

Como Pomona

170908clospons

[:ca]”Un xef corporatiu propi, com és el Toni Alonso, ens permet explicar el terrer i la gastronomia dels nostres productes de les Garrigues sobre el mateix terrer d’una manera única i experiencial molt valorada pels nostres visitants, tan professionals: clients i distribuïdors, com enoturistes, i cada vegada més, oleoturistes”, assegura Eduard Pons, director general del celler Clos Pons (Grup Pons)amb motiu de la presentació de la nova figura d’aquest de xef corporatiu. En Toni Alonso es presentarà aquest vespre amb un sopar “de caràcter rústic” davant els membres del Club de Vins del celler de l’Albagés, DO Costers del Segre, en una vetllada que també comptarà amb la presentació del Roc de Foc 2013.

Eduard Pons destaca que “les emocions i missatges de l’oli i la vinya, en cap lloc es poden comunicar millor que entre vinyes i oliveres, a peu del molí o celler. També estem segurs que en Toni Alonso, com a xef enriqueix la nostra estratègia d’R+D+i, en la creació i desenvolupament de nous productes, i n’ajudarà a transmetre millor totes les seves possibilitats culinàries”.

Per la seva banda, Toni Alonso assegura que “el que més m’ha seduït com a filosofia del Grup Pons és submergir-me en la territorialitat de les Garrigues. Recuperant l’autenticitat del valor de la terra i el seu producte. La proximitat de dos productes com l’oli i el vi, que em lliguen de manera molt personal amb els meus orígens”.

Així Alonso, serà a partir d’ara, el responsable de l’execució tècnica dels actes gastronòmics del grup, col·laborarà amb el departament R+D+i, recopilara el receptari amb aplicació directa dels olis i vinagres de grup, així com el maridatge dels seus vins. Des del punt de vista de comunicació, el nou xef corporatiu també participarà en fires, jornades i esdeveniments amb participació del Grup Pons, donant suport a l’equip comercial. També acompanyarà altres xefs nacionals i internacionals que col·laborin amb l’empresa lleidatana. En Toni també impartirà formació diversa per a clients.

Toni Alonso, nascut a Reus, es va formar a l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils. Després d’haver promogut diferents negocis d’hostaleria durant 13 anys, va treballar a restaurants de la província de Tarragona com Termes de Montbrió, on va ser cap de cuina, o el Rincón de Diego, ara amb estrella Michelin. A Lleida, ha estat al davant de la cuina de La Llotja, Palau de Congressos, entre altres llocs. Amb experiència com formador i consultor en la millora de processos i obertura d’establiments d’hostaleria, Alonso aporta una visió de conjunt del producte des del terrer a la cuina.

Al seu sopar de presentació, Alonso va apostar per un aperitiu de Figa i foie regat amb el cava Flocs Rosé. Com entrants Coca “capresse” de recapte amb pinyons i Arengada i raïm, regats amb Sisquella i Alges, respectivament. L’arròs de gall i sípia, amb Roc de Foc; i el Jarret de vedella cuit durant 72 hores a baixa temperatura, casat amb Roc Nu; van ser els plats principals de la vetllada. La “Torrija” al vapor amb fruita de temporada i romaní, amb el cava Flocs Reserva, va tancar el menú de la Nit del Xef de Clos Pons.[:es]”Un chef corporativo propio, como es Toni Alonso, nos permite explicar el terruño y la gastronomía de nuestros productos de les Garrigues sobre el mismo terruño de una manera única y experiencial muy valorada por nuestros visitantes, tanto profesionales: clientes y distribuidores, como enoturistas, y cada vez más, oleoturistas”, asegura Eduard Pons, director general de la bodega Clos Pons (Grupo Pons)

con motivo de la presentación de la nueva figura de este de chef corporativo. Toni Alonso se presentará esta noche con una cena “de carácter rústico” ante los miembros del Club de Vinos de la bodega de l’Albagés, DO Costers del Segre, en una velada que también contará con la presentación del Roc de Foc 2013.

Eduard Pons destaca que “las emociones y mensajes del aceite y la viña, en ningún lugar se pueden comunicar mejor que entre viñedos y olivos, a pie del molino o bodega. También estamos seguros que Toni Alonso, como chef enriquece nuestra estrategia de I+ D+i, en la creación y desarrollo de nuevos productos, y ayudará a transmitir mejor todas sus posibilidades culinarias”.

Por su parte, Toni Alonso asegura que “lo que más me ha seducido como filosofía del Grupo Pons es sumergirme en la territorialidad de les Garrigues. Recuperando la autenticidad del valor de la tierra y su producto. La proximidad de dos productos como el aceite y el vino, que me atan de manera muy personal con mis orígenes”.

Así Alonso, será a partir de ahora, el responsable de la ejecución técnica de los actos gastronómicos del grupo, colaborará con el departamento I+D+i, recopilará el recetario con aplicación directa de los aceites y vinagres de grupo, así como el maridaje de sus vinos. Desde el punto de vista de comunicación, el nuevo chef corporativo también participará en ferias, jornadas y eventos con participación del Grupo Pons, apoyando al equipo comercial. También acompañará a otros chefs nacionales e internacionales que colaboren con la empresa leridana. Toni también impartirá formación diversa para clientes.

Toni Alonso, nacido en Reus, se formó en la Escuela de Hostelería y Turismo de Cambrils. Después de haber promovido diferentes negocios de hostelería durante 13 años, trabajó en restaurantes de la provincia de Tarragona como Termes de Montbrió, donde fue jefe de cocina, o el Rincón de Diego, ahora con estrella Michelin. En Lleida, ha estado al frente de la cocina de La Llotja, Palacio de Congresos, entre otros lugares. Con experiencia como formador y consultor en la mejora de procesos y apertura de establecimientos de hostelería, Alonso aporta una visión de conjunto del producto desde el terruño a la cocina.

A su cena de presentación, Alonso apostó por un aperitivo de Higo y foie regado con el cava Flocs Rosé. Como entrantes Coca capresse “de recapte” con piñones y Arenque y uva, regados con Sisquella y Alges, respectivamente. El arroz de gallo y sepia, con Roc de Foc; y el Jarrete de ternera cocido durante 72 horas a baja temperatura, casado con Roc Nu; fueron los platos principales de la velada. La “Torrija” al vapor con fruta de temporada y romero, con el cava Flocs Reserva, cerró el menú de la Noche del Chef de Clos Pons.[:en]”A corporate chef of our own, such as Toni Alonso, allows us to explain the terroir and gastronomy of our products of les Garrigues on the same soil in a unique and experiential way highly valued by our visitors, both professionals: customers and distributors, as enoturists and oleotourists,”says Eduard Pons, CEO of Clos Pons winery (Pons Group) on the occasion of the presentation of the new figure of this corporate chef. Toni Alonso will perform tonight with a “rustic character” dinner before members of the Wine Club of the winery of l’Albagés, DO Costers del Segre, in an evening that will also feature the presentation of Roc de Foc 2013.

Eduard Pons emphasizes that “the emotions and messages of the oil and the vineyard can nowhere be better communicated than between vineyards and olive trees, at the foot of the mill or winery.” We are also sure that Toni Alonso as a chef enriches our R+D+ i, in the creation and development of new products, and it will help to better convey all their culinary possibilities.”

On the other hand, Toni Alonso assures that “what seduced me most as a philosophy of the Pons Group is to immerse myself in the territoriality of les Garrigues, recovering the authenticity of the value of the land and its products. The wine, that bind me in a very personal way with my origins “.

Thus Alonso will be responsible for the technical execution of the gastronomic acts of the group, will collaborate with the R&D department, will compile the recipe with direct application of the group’s oils and vinegars, as well as the pairing of their wines. From the point of view of communication, the new corporate chef will also participate in fairs, conferences and events with the participation of the Pons Group, supporting the commercial team. He will also accompany other national and international chefs who collaborate with the Lleida company. Toni will also provide diverse training for clients.

Toni Alonso, born in Reus, graduated from the School of Hospitality and Tourism of Cambrils. After having promoted different catering business for 13 years, he worked in restaurants in the province of Tarragona as Termes de Montbrió, where he was head chef, or the Rincon de Diego, now Michelin star. In Lleida, he has been in charge of the cuisine of La Llotja, Palacio de Congresos, among other places. With experience as a trainer and consultant in the improvement of processes and opening of catering establishments, Alonso provides an overview of the product from the terroir to the kitchen.

At his presentation dinner, Alonso bet for an aperitif of fig and foie watered with the Cava Flocs Rosé. As starters Coca capresse “de recapte” with pine nuts and herring and grapes, with Sisquella and Alges, respectively. Rooster and sepia rice, with Roc de Foc; and the Veal Hock cooked for 72 hours at low temperature, paired to Roc Nu; were the main courses of the evening. The “Torrija” steamed with seasonal fruit and rosemary, with the Cava Flocs Reserva, closed the menu of the Night of the Chef of Clos Pons.[:]

Comparteix:

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles Relacionats