Eroski, nou patró del Basque Culinary CenterEroski, nuevo patrón del Basque Culinary Center

Comparteix:

Picture of Como Pomona

Como Pomona

Eroski ha entrat a formar part del patronat de Basque Culinary Center gràcies a un acord que, a més d’incorporar al patronat una gran empresa del sector de la distribució, suposa l’engegada de diferents projectes entre ambdues organitzacions en tres grans eixos. D’una banda, l’impuls d’iniciatives d’inves-tigació innovadores relacionades amb la gastronomia, per un altre, contribuir a la difusió de de l’alimentació saludable i en tercer lloc, la promoció de productes regionals i de nous productes de qualitat, eixos d’acord amb les línies d’investigació de Basque Culinary Center.
La promoció de projectes d’investigació i innovació per part d’Eroski en aquest àmbit se centrarà en el desenvolupament de solucions de menjar preparat, conservació d’aliments, nous aliments, desenvolupaments de noves gammes, investigació en el camp de la sociologia del consum.
Com a membre del patronat, l’acord també contempla la col·laboració, per part d’Eroski amb continguts en la formació reglada del Basque Culinary Center.Eroski ha entrado a formar parte del patronato de Basque Culinary Center gracias a un acuerdo que, además de incorporar al patronato una gran empresa del sector de la distribución, supone la puesta en marcha de diferentes proyectos entre ambas organizaciones en tres grandes ejes. Por un lado, el impulso de iniciativas de investigación innovadoras relacionadas con la gastronomía, por otro, contribuir a la difusión de de la alimentación saludable y en tercer lugar, la promoción de productos regionales y de nuevos productos de calidad, ejes de acuerdo con las líneas de investigación de Basque Culinary Center.
La promoción de proyectos de investigación e innovación por parte de Eroski en este ámbito se centrará en el desarrollo de soluciones de comida preparada, conservación de alimentos, nuevos alimentos, desarrollos de nuevas gamas, investigación en el campo de la sociología del consumo.
Como miembro del patronato, el acuerdo también contempla la colaboración, por parte de Eroski con contenidos en la formación reglada del Basque Culinary Center.

Comparteix:

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles Relacionats