Primer Màster d’Enoturisme d’abril a novembre de 2010Primer Máster de Enoturismo de abril a noviembre de 2010

Comparteix:

Picture of Como Pomona

Como Pomona

L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès han organitzat un primer Màster en Enoturisme que es farà de manera semipresencial entre els mesos d’abril i novembre de 2010. “Capacitar professionals perquè es desenvolupin adequadament en el sector de l’enoturisme, realitzant aquesta activitat en cellers, museus del vi i/o centres de visitants de les zones productores, dissenyant programes per a agències de viatges emissores i/o receptives, o implementant estratègies per als ens de promoció de destinacions enoturístiques” és un dels principals objectius d’aquest curs que compta amb diferents visites de camp.
Aquesta formació també vol dotar els alumnes “d’una base teòrica que permeti realitzar una anàlisi dels reptes que planteja el desenvolupament de l’enoturisme”. Els organitzadors també destaquen l’objectiu de “facilitar aplicacions pràctiques per donar resposta a les possibilitats plantejades en el desenvolupament de plans i programes d’enoturisme”.El Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona y el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès han organizado un primer Máster en Enoturismo que se hará de manera semipresencial entre los meses de abril y noviembre de 2010. “Capacitar profesionales para que se desarrollen adecuadamente en el sector del enoturisme, realizando esta actividad en bodegas, museos del vino y/o centros de visitantes de las zonas productoras, diseñando programas para agencias de viajes emisoras y/o receptivas, o implementando estrategias para los entes de promoción de destinos enoturísticos” es uno de los principales objetivos de este curso que cuenta con diferentes visitas de campo.
Esta formación también quiere dotar los alumnos “de una base teórica que permita realizar un análisis de los retos que plantea el desarrollo del enoturismo”. Los organizadores también destacan el objetivo de “facilitar aplicaciones prácticas para dar respuesta a las posibilidades planteadas en el desarrollo de planes y programas de enoturismo”.

Comparteix:

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles Relacionats