[:ca]Lleida certifica 958 ha de vinya ecològica en 2017[:es]Lleida certifica 958 ha de viña ecológica en 2017[:en]Lleida certifies 958 ha of organic vineyard in 2017[:]

Comparteix:

Picture of Como Pomona

Como Pomona

[:ca]La demarcació de Lleida creix un any més en producció ecològica de vinya certificada pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) i arribarà a les 958 hectàrees aquest 2017, segons ha confirmat aquest organisme a Como Pomona.

Lleida tenia 866 hectàrees certificades el 2016, que representaven un increment del 21% respecte a les 676 ha del 2015; i en el 2014 només hi havia 407 de certificades. Així, es constata que la Producció Ecològica és tendència i, en només quatre campanyes, ha passat del 10% de la producció total de la DO Costers del Segre, a prop del 25%.

Xavier Farré, director de celler Raimat i president de la DO Costers del Segre, va explicar quan van començar aquesta verema 2017, el dilluns 31 de juliol, que de les 1.500 ha de vinya que té el celler, més de 200 ja estan certificades com a ecològiques. Farré va afegir que l’objectiu és que, en tres anys, el 100% de les varietats blanques siguin certificades.

El 2012, Lleida només tenia certificades 343 hectàrees de les 4.000 de la demarcació. Llavors, la DO Costers del Segre va impulsar el seu propi Programa de Sostenibilitat. Amb aquest pla, la DO encoratjava els cellers a sumar-se a fer una agricultura sostenible, i el 2016 ja comptava amb el 80% de les parcel·les incorporades al projecte. Alguns petits i mitjans cellers que ja treballen amb certificació ecològica entenen que aquest programa és menys ambiciós que la certificació del CCPAE, que aporta el control extern i un major rigor en el maneig de la vinya i l’elaboració dels vins. Així, els cellers lleidatans es mouen entre aquests dos plans, que no són incompatibles.

Segons informen els cellers, entre altres, Costers del Sió ha certificat el 100% de les seves més de 70 hectàrees de vinya, com a ecològica. El mateix ha fet Clos Pons amb les seves 46 ha; Mas Blanch i Jové amb 16 ha; o La gravera amb 12 ha que, després d’obtenir la certificació CCPAE, també va aconseguir l’aval Biodinàmic de Demeter. Per la seva banda, el grup de Castell del Remei, Cérvoles i Tomàs Cusiné –que gestiona unes 300 hectàrees– compta amb un 20% de producció ecològica certificada, unes 60 hectàrees. En aquest sentit, el grup i altres cellers, implanten criteris i protocols de producció ecològica a la pràctica totalitat de la vinya, tot i que la van certificant per etapes.[:es]La demarcación de Lleida crece un año más en producción ecológica de vid certificada por el Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica (CCPAE) y llegará a las 958 hectáreas este 2017, según confirmó este organismo en Como Pomona.

Lleida tenía 866 hectáreas certificadas en 2016, que representaban un incremento del 21% respecto a las 676 ha de 2015; y en el 2014 sólo había 407 de certificadas. Así, se constata que la Producción Ecológica es tendencia y, en sólo cuatro campañas, ha pasado del 10% de la producción total de la DO Costers del Segre, cerca del 25%.

Xavier Farré, director de bodega Raimat y presidente de la DO Costers del Segre, explicó cuando empezaron esta vendimia 2017, el lunes 31 de julio, que de las 1.500 ha de viñedo que tiene la bodega, más de 200 ya están certificadas como ecológicas. Farré añadió que el objetivo es que, en tres años, el 100% de las variedades blancas sean certificadas.

En 2012, Lleida sólo tenía certificadas 343 hectáreas de las 4.000 de la demarcación. Entonces, la DO Costers del Segre impulsó su propio Programa de Sostenibilidad. Con este plan, la DO animaba las bodegas a sumarse a hacer una agricultura sostenible, y en 2016 ya contaba con el 80% de las parcelas incorporadas al proyecto. Algunos pequeñas y medianas bodegas que ya trabajan con certificación ecológica entienden que este programa es menos ambicioso que la certificación del CCPAE, que aporta el control externo y un mayor rigor en el manejo de la vid y la elaboración de los vinos. Así, las bodegas leridanos se mueven entre estos dos planos, que no son incompatibles.

Según informan las bodegas, entre otros, Costers del Sió ha certificado el 100% de sus más de 70 hectáreas de viñedo, como ecológica. Lo mismo ha hecho Clos Pons con sus 46 ha; Mas Blanch i Jové con 16 ha; o La Gravera con 12 ha que, después de obtener la certificación CCPAE, también consiguió el aval Biodinámico de Demeter. Por su parte, el grupo de Castell del Remei, Cérvoles y Tomàs Cusiné -que gestiona unas 300 hectáreas- cuenta con un 20% de producción ecológica certificada, unas 60 hectáreas. En este sentido, el grupo y otras bodegas, implantan criterios y protocolos de producción ecológica en la práctica totalidad de la viña, aunque la van certificando por etapas.[:en]Lleida grows, one more year, in organic production of vine certified by the Catalan Council of Ecological Agrarian Production (CCPAE) and it will reach the 958 hectares this 2017, as confirmed this organism to Como Pomona.

Lleida had 866 hectares certified in 2016, representing an increase of 21% compared to 676 ha in 2015; and in 2014 there were only 407 certified. Thus, Ecological Production is a trend and, in only four seasons, has gone from 10% of the total production of the DO Costers del Segre, about 25%.

Xavier Farré, director of Raimat winery and president of the DO Costers del Segre, explained when they started this harvest 2017, Monday 31 July, that of the 1,500 ha of vineyard that holds the winery, more than 200 are already certified as organic. Farré added that the objective is that, in three years, 100% of the white varieties will be certified.

In 2012, Lleida had only certified 343 hectares of the 4,000 demarcation. Then, the DO Costers del Segre promoted its own Sustainability Program. With this plan, the DO encouraged the wineries to join to make a sustainable agriculture, and by 2016 already had 80% of the plots incorporated into the project. Some small and medium wineries that already work with ecological certification understand that this program is less ambitious than the certification of the CCPAE, which contributes the external control and a greater rigor in the handling of the vine and the elaboration of the wines. Thus, Lleida wineries move between these two planes, which are not incompatible.

As reported by the wineries, among others, Costers del Sió has certified 100% of its more than 70 hectares of vineyard, as ecological. Clos Pons did the same with its 46 ha; Mas Blanch i Jové with 16 ha; or La Gravera with 12 ha which, after obtaining the CCPAE certification, also obtained the Biodynamic endorsement of Demeter. The group of Castell del Remei, Cérvoles and Tomàs Cusiné – which manages some 300 hectares – has a certified organic production of 20%, some 60 hectares. In this sense, the group and other wineries, implement criteria and protocols of organic production in practically all of the vineyard, although they are certified in stages.[:]

Comparteix:

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles Relacionats