Bones expectatives de verema per les DO catalanesVendimia con vuenas expectativas para las DO catalanas

Comparteix:

Picture of Como Pomona

Como Pomona

Les condicions meteorològiques de la campanya vitícola podrien comportar una verema de molt bona qualitat per la seva evolució al llarg de tota la producció del raïm, en què han existit pluges abundoses durant el període de creixement vegetatiu de la planta i condicions adequades de maduració del raïm. Tot i així, la sequera dels mesos de juliol i agost, que està provocant un avançament de la verema en tot el territori català, fa preveure una menor producció que alguns estimen en un 10% en conjunt, tot i que en algunes varietats i en els indrets de més sequera aquesta disminució de la producció pot ser més alta.
Els primer raïm es va veremar el passat 7 d’agost a les zones del Penedès, Cava i Costers del Segre, afegint-se progressivament les regions de l’Empordà, Tarragona, Alella i la Conca de Barberà, amb un volum total d’entrega de raïm als cellers superior als 15 milions de quilograms. Las condiciones meteorológicas de la campaña vitícola podrían conllevar una vendimia de muy buena calidad por su evolución a lo largo de toda la producción de la uva, en la que han existido lluvias abundantes durante el periodo de crecimiento vegetativo de la planta y condiciones adecuadas de maduración de la uva. Sin embargo, la sequía de los meses de julio y agosto, que está provocando un adelanto de la vendimia en todo el territorio catalán, hace prever una menor producción que algunos estiman en un 10% en conjunto, aunque en algunas variedades y en los lugares de mayor sequía esta disminución de la producción puede ser más alta.
Los primero uva se vendimió el pasado 7 de agosto en las zonas del Penedés, Cava y Costers del Segre, añadiéndose progresivamente las regiones del Empordà, Tarragona, Alella y la Conca de Barberà, con un volumen total de entrega de uva en las bodegas superior a los 15 millones de kilos.

Comparteix:

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles Relacionats