1.469 menús del Bolet a la mostra de l’Alta Ribargoça1.469 menús de la Seta en la muestra de la Alta Ribargoça

Comparteix:

Picture of Como Pomona

Como Pomona

Una vegada finalitzades les Jornades del Bolet, i valorats els resultats obtinguts a través d’una enquesta feta entre els restaurants participants, el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça ha obtingut les següents dades: amb la participació de 14 restaurants amb una capacitat de 639 places durant els cinc caps de setmana del passat mes d’octubre, s’han servit 1.469 menús, un 1,66% més que l’any 2008.
Quant a la procedència dels comensals, enguany el resultat ha estat de 33% de la comarca i 67% forans.
El lloc de procedència dels nostres visitants forans ha estat majoritàriament i per aquest ordre : Barcelona i Lleida, seguit de les comarques de Tarragona i d’Osca, amb un increment notable de gironins. D’altra banda, “la resposta dels restaurants participants sobre el grau de satisfacció i comentaris dels seus clients sobre l’organització i els menús ha estat majoritàriament molt satisfactòria”, segons els responsables.Una vez finalizadas las “Jornades del Bolet” (Jornadas de la Seta), y valorados los resultados obtenidos a través de una encuesta hecha entre los restaurantes participantes, el Consell Comarcal de la Alta Ribagorça ha obtenido los siguientes datos: con la participación de 14 restaurantes con una capacidad de 639 plazas durante los cinco fines de semana del pasado mes de octubre, se han servido 1.469 menús, un 1,66% más que en 2008.
En cuanto a la procedencia de los comensales, este año el resultado ha sido de 33% de la comarca y 67% foráneos.
El lugar de procedencia de nuestros visitantes foráneos ha sido mayoritariamente y por este orden : Barcelona y Lleida, seguido de las comarcas de Tarragona y de Huesca, con un incremento notable de gerundenses. Por otro lado, “la respuesta de los restaurantes participantes sobre el grado de satisfacción y comentarios de sus clientes sobre la organización y los menús ha sido mayoritariamente muy satisfactoria”, según los responsables.

Comparteix:

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles Relacionats