San Miguel i Lleida, 50 anys d’història comunaSan Miguel y Lleida, 50 años de historia comuna

Comparteix:

Picture of Como Pomona

Como Pomona

San Miguel ha presentat a Lleida la imatge del seu 50è aniversari i ha explicat que, durant aquest 2007, la cervesera incrementarà la seva col·laboració amb els principals esdeveniments de la ciutat i de la província: Aplec del Caragol, Festes de Maig, Senglar Rock, Fira del Teatre de Tàrrega…
La història de San Miguel ha estat íntimament lligada als darrers 50 anys de Lleida. El conplex industrial que es va crear amb la implantació de la fàbrica cervesera a la Capital de Ponent va supossar l’inici de l’actual Polígon Industrial El Segre. Llavors la companyia fabricava 1,8 milions de litres de cervesa; avui, la factoria de Lleida produeix 170 milions de litres. El creixement de Cervesa San Miguel es va potenciar amb la instal·lació d’una fàbrica a Màlaga, el 1966, i una altra a Burgos, el 1970.
L’activitat exportadora de San Miguel va començar a Lleida durant els anys 60. Avui és la cervesa espanyola més internacional amb presència en més de 35 països.
EL Grup Mahou-San Miguel ha seguit apostant per Lleida i i, durant els darrers sis anys, ha invertit més de 38,5 milions d’euros en la modernització de la planta.
A més, també s’han destinat 3,7 milions d’euros addicionals a millorar la gestió mediambiental de la fàbrica.
A les instal·lacions de Lleida, la marca ha fixat el centre d’Investigació, Desenvolupament i Innovació de tot el grup, des d’on s’han llançat productes com “San Miguel 0,0%”, “San Miguel 0,0% Manzana” i “San Miguel con Té sabor limón”. A més, Lleida compta amb l’arxiu històric de la marca on es poden trobar peces úniques de la història de San Miguel, així com amb el Centre d’Interpretació de la Cervesa.

Grup Mahou-San Miguel
Des de l’any 2000 forma part del Grupo Mahou-San Miguel, primer grup cerveser de capital espanyol. Compta amb un entramat industrial amb una capacitat de producció superior als 11,5 milions d’hectolitres entre les seves fàbriques de Lleida, Màlaga, Burgos, Alovera (Guadalajara) i Tenerife.
Així, Mahou-San Miguel vol incrementar el seu liderat nacional i la seva expansió internacional. Durant el 2006, el grup, amb una plantilla de 2.073 persones, va fer una inversió de 61,4 milions d’euros i va assolir una xifra de negocis de 929,8 milions d’euros.San Miguel ha presentado en Lleida la imagen de su 50º aniversario y ha explicado que, durante este 2007, la cervecera incrementará su colaboración con los principales acontecimientos de la ciudad y de la provincia: Aplec del Caracol, Fiestas de Mayo, Senglar Rock, Feria del Teatro de Tàrrega…
La historia de San Miguel ha estado íntimamente ligada a los últimos 50 años de Lleida. El conplejo industrial que se creó con la implantación de la fábrica cervecera en la Capital de Poniente supuso el inicio del actual Polígono Industrial El Segre. Entonces la compañía fabricaba 1,8 millones de litros de cerveza; hoy, la factoría de Lleida produce 170 millones de litros. El crecimiento de Cerveza San Miguel se potenció con la instalación de una fábrica en Málaga, el 1966, y otra en Burgos, el 1970.
La actividad exportadora de San Miguel empezó en Lleida durante los años 60. Hoy es la cerveza española más internacional con presencia en más de 35 países.
EL Grupo Mahou-San Miguel ha seguido apostando por Lleida y y, durante los últimos seis años, ha invertido más de 38,5 millones de euros en la modernización de la planta.
Además, también se han destinado 3,7 millones de euros adicionales a mejorar la gestión medioambiental de la fábrica.
En las instalaciones de Lleida, la marca ha fijado el centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de todo el grupo, desde donde se han lanzado productos como “San Miguel 0,0%”, “San Miguel 0,0% Manzana” y “San Miguel con Té sabor limón”. Además, Lleida cuenta con el archivo histórico de la marca donde se pueden encontrar piezas únicas de la historia de San Miguel, así como con el Centro de Interpretación de la Cerveza.

Grupo Mahou-San Miguel
Desde el año 2000 forma parte del Grupo Mahou-San Miguel, primer grupo cervecero de capital español. Cuenta con un entramado industrial con una capacidad de producción superior a los 11,5 millones de hectolitros entre sus fábricas de Lleida, Málaga, Burgos, Alovera (Guadalajara) y Tenerife.
Así, Mahou-San Miguel quiere incrementar su liderato nacional y su expansión internacional. Durante el 2006, el grupo, con una plantilla de 2.073 personas, hizo una inversión de 61,4 millones de euros y logró una cifra de negocios de 929,8 millones de euros.

Comparteix:

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles Relacionats