Publicacions

Llibres, revistes, diaris, catàlegs, opuscles informatius… Íntegrament o en part, Como Pomona participa en el disseny, planificació, redacció i edició de tot tipus de publicacions en paper o electròniques. Como a iniciativa pròpia o per encàrrec de productors, restaurants o entitats, des de Como Pomona donarem resposta a la teva necessitat.

(Visited 16 times, 1 visits today)